NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU ønsker økt internasjonalt samarbeid og tildeler midler til utenlandsopphold. Det forutsettes at oppholdet skjer ved et internasjonalt anerkjent universitet eller forskningsinstitusjon. Utlysningen kommer årlig i høstsemesteret og det er tilgjengelig ca. 3 MNOK forutsatt budsjettvedtak i universitetsstyret. Detaljert utlysningstekst for det akademiske året 2021/2022 finnes i høyre marg. Søknadsfrist 1. november.

NYTT om koronasituasjonen:

Dersom du blir forhindret i å gjennomføre ditt planlagte utenlandsopphold / utenlandsopphold må utsettes grunnet koronasituasjonen, må du søke om å utsette oppholdet. Det er viktig at du har dialog med dekanen ved fakultetet ditt slik at dere i fellesskap finner en god løsning for utsettelsen. Søknaden (det er tilstrekkelig med en e- post) sendes til Anna Lewandowska-Sabat (anna.sabat@nmbu.no) med dekan i kopi. 

1. For vitenskapelig ansatte i forsknings- og utdanningstermin

Tildeling av stipend forutsetter innvilgelse av forsknings- og utdanningstermin ved fakultetet. Se egne retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin ved NMBU i høyre marg.
Det kan innvilges opphold ved maksimalt to ulike institusjoner. Disse skal være kvalitetssikret av fakultetet. Søkere skal i søknaden dokumentere for samarbeid med det forskningsmiljøet de ønsker å besøke. Søknader om utenlandsopphold skal være på minimum 3 og maksimum 10 måneder. Se egne retningslinjer og kriterier for tildeling av midler til utenlandsopphold for faste vitenskapelige ansatte i forsknings- og utdanningstermin i høyre marg.

Det er utarbeidet et eget e-søknadsskjema hvor man skal angi informasjon om søkeren, mål for oppholdet og budsjett. Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

  • bekreftelse fra fakultetet (dekan) om at forsknings- og utdanningstermin er innvilget
  • formell invitasjon fra vertsinstitusjonen(e) med beskrivelse av eksisterende/ ønsket samarbeid

Lenken til e-søknadsskjema finnes her (innlogging med Feide): https://nettskjema.no/a/utenlandsstipend2021

2. For ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger ("KD stipendiat") samt spesialistkandidater

NB! Midlene fordeles over to utlysninger med frist 1. november 2020 (del 1) og 3. mai 2021 (del 2). Søknaden som sendes til søknadsfrist 1. november 2020 skal gjelde utenlandsopphold som gjennomføres i løpet av høsten 2021. Søknaden som sendes til søknadsfrist 3. mai 2021 skal gjelde utenlandsopphold som gjennomføres i løpet av våren 2022. 

Tildeling av stipend forutsetter godkjenning av utenlandsopphold av fakultetet (dekan) og veileder. Det kan innvilges opphold ved maksimalt to ulike institusjoner. Disse skal være kvalitetssikret av fakultetet. Søkere skal i søknaden dokumentere for samarbeid med det forskningsmiljøet de ønsker å besøke. Søknader om utenlandsopphold skal være på minimum 2 og maksimum 6 måneder. Se egne retningslinjer for tildeling av midler til utenlandsopphold for ph.d.-kandidater og for postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger og spesialistkandidater i høyre marg.

Det er utarbeidet et eget e-søknadsskjema hvor man skal angi informasjon om søkeren, mål for oppholdet og budsjett. Søknad må inneholde følgende vedlegg:

  • bekreftelse fra fakultetet (dekan) og veileder om at utenlandsopphold er godkjent
  • CV med publikasjonsliste, mobilitet, klinisk arbeid og verv
  • formell invitasjon fra vertsinstitusjonen(e) med beskrivelse av eksisterende / ønsket samarbeid.

Lenken til e-søknadsskjema finnes her (innlogging med Feide): https://nettskjema.no/a/utenlandsstipend2021

NMBUs satser skal brukes ved beregning av budsjett for utenlandsopphold (samme som Forskningsrådets):

Oppholdsutgifter:

  • 19 000 NOK per måned for enslige
  • 34 000 NOK per måned for familie

Reiseutgifter:

  • Beskriv ca. reiseutgifter (billigste reisemåte) til fly/buss/tog i en tabell.

Ved innvilgelse av utenlandsopphold forskudd utbetales det 80% av stipendet i forkant av reisen. De resterende 20 % utbetales ved hjemkomst etter at sluttrapport og sluttoppgjørskjema er levert og godkjent.  

Hva du skal gjøre ved hjemkomst til Norge:

1. Sluttrapport:

Sluttrapport for utenlandsoppholdet fylles inn elektronisk innen en måned etter hjemkomst.

Lenken til e-sluttrapport finnes her (innlogging med Feide): https://nettskjema.no/a/sluttrapport

2. Sluttoppgjørsskjema:

Sluttoppgjørsskjema (finnes i høyre marg) og originalkvitteringer sendes fysisk til Kirsten Ranheim Berg (Lønn) innen en måned etter hjemkomst. 

NB! Viktig informasjon om skatt

I forbindelse med forskningstermin er det viktig å ta vare på alle relevante kvitteringer da disse skal sendes til Lønn (v/ Økonomiavdelingen) sammen med oppgjørsskjema så snart som mulig etter hjemkomst. Når oppgjøret er levert og gjennomgått utbetales de resterende 20%.

Det er Lønn (v/ Økonomiavdelingen) som innberetter til Skatteetaten både stipend og lønn opptjent i løpet av perioden i utlandet. Det er derfor viktig at det meldes fra om perioden for forskningsoppholdet så snart dette er kjent.

Lønn rapporteres samme måned den utbetales mens stipend først rapporteres som trekkfritt / trekkpliktig stipend når oppholdet er avsluttet. Den ansatte skal ikke rapportere noe direkte til Skatteetaten. Har dere hatt redusert skatt under oppholdet er det viktig å få nytt skattekort ved hjemkomst.

Published 11. mars 2014 - 14:14 - Updated 29. juni 2021 - 9:19