NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for forskere i forsknings- og utdanningstermin samt for ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og for spesialistkandidater. Søknadsfrist 1. november.

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU ønsker økt internasjonalt samarbeid og tildeler midler til utenlandsopphold. Det forutsettes at oppholdet skjer ved et internasjonalt anerkjent universitet eller forskningsinstitusjon. Utlysningen kommer årlig i høstsemesteret (august/september) og det er tilgjengelig 3 MNOK forutsatt budsjettvedtak i universitetsstyret. Detaljert utlysningstekst for det akademiske året 2020/2021 finnes i hørye marg. Søknadsfrist 1. november.

1. For vitenskapelig ansatte i forsknings- og utdanningstermin

Tildeling av stipend forutsetter innvilgelse av forsknings- og utdanningstermin ved fakultetet. Se egne retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin ved NMBU i høyre marg.
Det kan innvilges opphold ved maksimalt to ulike institusjoner. Disse skal være kvalitetssikret av fakultetet. Søkere skal i søknaden dokumentere for samarbeid med det forskningsmiljøet de ønsker å besøke. Stipendet kan maksimalt dekke 10 måneders opphold. Se egne retningslinjer og kriterier for tildeling av midler til utenlandsopphold for faste vitenskapelige ansatte i forsknings- og utdanningstermin i høyre marg. Bruk søknadsskjemaet som finnes i høyre marg.

2. For ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger ("KD stipendiat") samt spesialistkandidater

Tildeling av stipend forutsetter innvilgelse av utenlandsopphold av fakultetet og veileder. Det kan innvilges opphold ved maksimalt to ulike institusjoner. Disse skal være kvalitetssikret av fakultetet. Søkere skal i søknaden dokumentere for samarbeid med det forskningsmiljøet de ønsker å besøke. Søknader om utenlandsopphold skal være på minimum 2 og maksimum 6 måneder. Se egne retningslinjer og kriterier for tildeling av midler til utenlandsopphold for ph.d.-kandidater og for postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger og spesialistkandidater i høyre marg. Bruk søknadsskjemaet som finnes i høyre marg.

NMBUs satser skal brukes ved beregning av budsjett for utenlandsopphold (samme som Forskningsrådets):

Oppholdsutgifter:

  • 18 000 NOK per måned for enslige
  • 33 000 NOK per måned for familie

Reiseutgifter:

  • Beskriv ca. reiseutgifter (billigste reisemåte) til fly/buss/tog i en tabell.

Ved innvilgelse av utenlandsopphold forskudd utbetales det 80% av stipendet i forkant av reisen. De resterende 20 % utbetales ved hjemkomst etter at sluttrapport er levert og godkjent.  

Hva du skal gjøre ved hjemkomst til Norge:

Sluttrapport:
Sluttrapport for utenlandsoppholdet fylles inn elektronisk og sendes på e-post til Anna Lewandowska-Sabat  (Forskningsavdelingen) innen en måned etter hjemkomst. Merk emnefeltet i e-posten med "Sluttrapport utenlandsstipend for faste vitenskapelig ansatte i forsknings- og utdanningstermin eller ph.d.-kandidater, postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger og spesialistkandidater - utlysning budsjettåret 2020".

Sluttoppgjørsskjema:
Sluttoppgjørsskjema og originalkvitteringer sendes fysisk til Kirsten Ranheim Berg (Lønn) innen en måned etter hjemkomst. 

Published 11. mars 2014 - 14:14 - Updated 3. February 2020 - 8:35