NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU tildeler midler til utenlandsopphold for forskere i forskningstermin, ph.d.-kandidater og post doktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og spesialistkandidater. Utlysning årlig i høstsemesteret (okt/ nov) forutsatt budsjettvedtak.

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

1. For vitenskapelig ansatte i forskningstermin

Vitenskapelig ansatte som har Forskningstermin (”sabbatical”) kan søke om støtte til utenlandsopphold fra NMBU. Se egne retningslinjer i høyre marg.

2. For ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger samt spesialistkandidater

Ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger og spesialistkandidater kan søke om støtte til utenlandsopphold fra NMBU. Utenlandsoppholdet skal være på minimum to og maksimum seks måneder. Se egne retningslinjer i høyre marg.

NMBUs satser for utenlandsstipend (samme som Forskningsrådets):

Oppholdsutgifter:

  • 16 000 NOK per mnd for enslige
  • 31 000 NOK per mnd for familie

Reiseutgifter:

  • Norden - 2000 NOK 
  • Europa - 5000 NOK 
  • USA - 10 000 NOK 
  • Land utenfor Europa/ USA - 15 000 NOK 

____________________________________

Hva du skal gjøre ved hjemkomst til Norge:

Sluttrapport:

Sluttrapport for utenlandsoppholdet sendes elektronisk til arkivet@nmbu.no innen en måned etter hjemkomst. 

Merk emnefeltet i e-posten med "Sluttrapport utenlandsopphold, navn og institutt".

Oppgjørsskjema:

Oppgjørsskjema og originalkvitteringer fysisk til Kirsten Ranheim Berg (Økonomiavdelingen) innen en måned etter hjemkomst. 

Published 11. mars 2014 - 14:14 - Updated 17. november 2017 - 13:06