Scholars at Risk (SAR)

Hva er Scholars at Risk (SAR)?

Det internasjonale nettverket Scholars at Risk (SAR) fremmer akademisk frihet og forsvarer menneskerettighetene til lærde og deres lokalsamfunn over hele verden. NMBU ble med i SAR i 2011, og ved å slutte seg til SAR viser NMBU sin solidaritet med forskere og institusjoner i situasjoner der den akademiske friheten begrenses og forskning, publisering, undervisning og læring undertrykkes.

Ved å tilby midlertidige akademiske stillinger (som gjesteforskere), hjelper SAR-medlemmer forskere med å unnslippe farlige forhold og fortsette sitt viktige arbeid. Til gjengjeld bidrar forskere til vertscampusene gjennom undervisning, forskning, forelesninger og andre aktiviteter.  De norske medlemmene av Scholars at Risk er koordinert under SAR-Norge-nettverket. Den første (og hittil eneste) SAR-besøkende under SAR-høyttalerserien ved UMB var Sunila Abeysekera (oktober 2012).

Interne midler til SAR-kandidater

NMBU vil støtte to SAR-kandidater som vil komme til NMBU i 2022. Prosedyre for innmelding av kandidater finnes her. Den første fristen er 1. februar 2022, den andre 1. juni 2022.

Published 16. desember 2021 - 15:04 - Updated 29. April 2022 - 9:39