NMBUs Idéutviklingsfond

  • Lyspære
    Foto
    Shutterstock

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase utvikling av forskningsidéer. Det er satt av årlig 500 000 kr, og man kan søke om støtte på inntil 100 000 per prosjekt. Løpende søknadsfrist.

NMBUs Idéutviklingsfond

Ansatte ved NMBU kan søke om midler til følgende:

  • Innkjøp av tjenester (for eksempel design, programmering, prototyping etc.)
  • Undersøkelser, testing, laboratorieforsøk
  • Rådgivningstjenester

Formålet med ordningen er å bringe innovative forskningsidéer ett steg videre i veien mot markedet. Ramme for søknadsbeløp er fra kr 30 000 til kr 100 000. Løpende søknadsfrist.

Søknad sendes til Ard Innovation som bistår NMBU med vurdering av søknadene. NMBU bevilger midlene etter innstilling fra Ard Innovation. 

 

Published 29. mai 2019 - 10:52 - Updated 14. February 2020 - 8:17