NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. des. Les mer om utlysningen her.

This web page is yet to be created in English.

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Interne midlene som settes av til forskningsinfrastruktur skal både skal benyttes til basisutstyr samt støtte til større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. For å kunne prioritere infrastrukturplattformer ved tildeling av midler, er det viktig å indentifisere disse plattformene.

NMBU har derfor valgt å etablere et veikart for strategisk viktig forskningsinfrastruktur - NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer. Utstyrsplattformer som får slik status vil få prioritet ved tildeling av interne midler to påfølgende år.

Det er en forventning at NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer søker om støtte til videre oppbygging fra Forskningsrådet (Nasjonal satsing på INFRASTRUKTUR), EU eller andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Prosess og saksgang

  • Søknaden må støttes av dekan(er) og sendes direkte til Forskningsavdelingen via opplastning av søknad i P360.
  • Forskningsutvalget innstiller prosjekter som får status som "NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer" og rektor vedtar. 

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Fakultet/ senter/ prosjektleder

Prioritet tildeling

av interne midler

Biokjemisk analyse –proteomikk og karbohydrater

KBM/ Vincent Eijsink

2019-2020

Bioraffineringslaboratoriet

KBM/ Bjørge Westereng

2019-2020

Forskningssenter for biomasse

MINA/ Anders Q Nyrud

2019-2020

Tidligere strategiske forskningsinfrastrukturer

   

Landskapslaboratorium

LANDSAM/ Ingrid M Ødegård

2018-2019

BioSpecLab

REALTEK/ Achim Kohler

2018-2019

NMBU biocomputer cluster

BIOVIT/ Dag Inge Våge

2017-2018

Biokjemisk analyse – proteomikk og karbohydrater

KBM/ Vincent Eijsink 2017-2018

Plantefenotyping NMBU

BIOVIT/ Odd Arne Rognli

2017-2018

Imaging Center Campus Ås

BIOVIT/ YeonKyeong Lee

2016-2017

Published 13. juni 2018 - 10:25 - Updated 23. januar 2020 - 14:33