NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Om ordningen

NMBUs interne midler til forskningsinfrastruktur skal både skal benyttes til basisutstyr samt støtte til større forskningsinfrastrukturplattformer av strategisk interesse. NMBU har derfor valgt å etablere et veikart for strategisk viktig forskningsinfrastruktur - NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer. Utstyrsplattformer som får slik status vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to påfølgende år.

Det er en forventning at NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer søker om støtte til videre oppbygging fra Forskningsrådets Nasjonal satsing på INFRASTRUKTUR, EU eller andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Utlysning for 2022

Om linkene over ikke fungerer, følg link i P360 ref 21/04499 og last ned word versjon av filene. For å få tak i word dokumentene i denne lenken trykker du på "de tre prikkene" rett til høyre for pdf dokumentet, gå til "Vis versjonshistorikk" og velg siste versjon av word dokumentet.

SØKNADSFRIST: 15. desember 2021. Last opp søknaden i P360 sak: 21/04499

Prosess og saksgang

  • Søknaden må støttes av dekan(er) og eventuelt senterleder ved Senter for husdyrforsøk (SHF) og/ eller Senter for klimaregulert planteforskning (SKP).
  • Søknaden sendes direkte til Forskningsavdelingen via opplastning av søknad i P360 sak (21/04499).
  • Forskningsutvalget anbefaler søknader som får status som "NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer".

  • Rektor vedtar innstillingen fra Forskningsutvalget.

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

Fakultet/ senter/ prosjektleder

Prioritet tildeling av interne midler

ARISE: Agricultural Robotics and Intelligent Sensing Ecosystem REALTEK/ Forsker Alex Mason 2023-2023
Historisk arkiv for Norsk Landskapsarkitektur  LANDSAM / Prof. Annegreth Dietze-Schirdewahn 2022-2023
Waste Valorization for a Sustainable Tomorrow  REALTEK/ Prof. Jorge Marchetti 2022-2023
     

Nasjonale forskningsinfrastrukturer 

NMBU koordinator/ partner

Kontaktperson

Nasjonale matpilotanlegg Campus Ås Koordinator KBM/ Prof. Siv Skeie
NorBioLab Norwegian Biorefinery Laboratory Partner KBM/ Prof. Vincent Eijsink
NAPI - Network of Advanced Proteomics Infrastructure  Partner KBM/ forsker Morten Arntzen
BioMedData - an infrastructure for data sharing and management Partner BIOVIT/ Dag Inge Våge
NORCRYST - Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium Partner  
     

Tidligere strategiske forskningsinfrastrukturer

Fakultet/ senter/ prosjektleder

Prioritet tildeling av interne midler

Field Laboratory for Climate-Smart Soil Management - CSSM

MINA/ forsker Peter Dörsch

2021-2022

Biokjemisk analyse –proteomikk og karbohydrater

KBM/ Vincent Eijsink

2019-2020

Bioraffineringslaboratoriet

KBM/ Bjørge Westereng

2019-2020

Forskningssenter for biomasse

MINA/ Anders Q Nyrud

2019-2020

Landskapslaboratorium

LANDSAM/ Ingrid M Ødegård

2018-2019

BioSpecLab

REALTEK/ Achim Kohler

2018-2019

NMBU biocomputer cluster

BIOVIT/ Dag Inge Våge

2017-2018

Biokjemisk analyse – proteomikk og karbohydrater

KBM/ Vincent Eijsink 2017-2018

Plantefenotyping NMBU

BIOVIT/ Odd Arne Rognli

2017-2018

Imaging Center Campus Ås

BIOVIT/ YeonKyeong Lee

2016-2017

Published 13. juni 2018 - 10:25 - Updated 29. mars 2022 - 15:14