NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. Årets midler på kr. 300.000 er brukt opp og vi vil derfor ikke behandle nye søknader før eventuelle nye midler fra Norges Forskningsråds STIM-OA program foreligger i løpet av høsten 2020.

 

NMBUs publikasjonsfond

For å få publiseringsstøtte, må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Publikasjonen må være registrert i CRIStin.
  2. Publikasjonen må være i et Gull Open Access tidsskrift som er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og medlem av DOAJ: Directory of Open Access Journals.
  3. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU og har oppgitt NMBU som adresse på publikasjonen.
  4. Maks støtte per publikasjon er 15 000 kr. 
  5. Ved behov for prioritering på grunn av begrensede midler, prioriteres publikasjoner i Open Access tidsskrift som er på nivå 2.
  6. Ubrukte midler i publikasjonsfondet blir overført til kommende budsjettår.

Rutine for gjennomføring:

Universitetsbiblioteket forvalter midlene for Open Access-publiseringsstøtte. Forfatteren registrerer aktuelle Open Access-publikasjoner på Søknadsskjema for publiseringsstøtte, legger ved dokumentasjon på publiseringskostnadene og sender dette til publikasjonsfond@nmbu.no. Universitetsbiblioteket vurderer søknader kontinuerlig og vedtar tildeling i samråd med Forskingsdirektøren. Midlene blir utbetalt straks etter vedtak om publiseringsstøtte.  

Published 22. April 2016 - 13:30 - Updated 27. February 2020 - 14:07