Søknadsutvikling innovasjon og kommersialisering

Jobber du med spennende forskning som kan resultere i nye produkter eller tjenester? Les mer her om hvordan du kan søke midler for å kommersialisere din forskning.

Innovasjon og kommersialisering

Hva er kommersialisering?

Kommersialisering er i denne sammenhengen å ta forskningsresultater og ideer fra forskningsarbeid i retning av markedet i form av et nytt produkt, ny tjeneste eller prosess, eller ny anvendelse av eksisterende. 

Forskningsrådet har to ordninger med hver sin årlige søknadsfrist:

1. Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020)

Dette er aktuelt for forskere ved en forskningsorganisasjon med interessante resultater fra et eller flere prosjekter som er offentlig finansiert. Dere har forskningsresultater med et kommersielt potensial, altså mulighet til å kunne bli et produkt, en tjeneste eller en ny produksjonsprosess. Dere er i en situasjon der disse resultatene ennå er for lite utviklet, altså har for lang vei fram til et marked der det vil skape inntekter, til at investorer er interesserte eller tør å satse.

For å kunne levere en best mulig søknad, anbefales det å ta kontakt med Ard Innovation snarest.

2. Studententreprenørskap (STUD-ENT)

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer. Prosjekter får skriftlig tilbakemelding fra ekspertene som vurderer søknadene. På denne måten representerer STUD-ENT også en praktisk læringsarena for studenter som ønsker å bli entreprenører, og for høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby gode undervisningstilbud i entreprenørskap.

Et mål med denne ordningen er å fremme entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

Hvem kan hjelpe?

Ard Innovation er en godkjent kommersialiseringsaktør hos Norges Forskningsråd, og opererer per i dag som Teknologioverføringskontor (TTO) på vegne av NIBIO og NMBU. Selskapet bistår ansatte og studenter ved disse institusjonene med kommersialisering av forskning og studentbaserte idéer, i tillegg til å fremme innovasjons-, og entreprenørskapskultur. 

Published 29. mai 2019 - 13:49 - Updated 16. september 2020 - 14:39