Innovasjon og kommersialisering

Hva er kommersialisering?

Kommersialisering er i denne sammenhengen å ta forskningsresultater og ideer fra forskningsarbeid i retning av markedet i form av et nytt produkt, ny tjeneste eller prosess, eller ny anvendelse av eksisterende. 

Midler til kommersialisering og forskningsbasert nyskaping

Har du forskningsresultater med et kommersielt potensiale som kan videreutvikles til et produkt, en tjeneste eller en ny produksjonsprosess? Forskningsrådets ordning Forskningsbasert nyskaping kan være en god mulighet for videreutvikling av resultater som ennå er for lite utviklet til at et marked eller investorer er interesserte eller tør å satse. For å kunne levere en best mulig søknad, anbefales det å ta kontakt med Ard Innovation snarest.

Les mer om Forskningsrådets ordning Forskningsbasert nyskaping.

Studententreprenørskap (STUD-ENT)

STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter og ph.d.-kandidater i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine forskningsbaserte ideer. STUD-ENT en praktisk læringsarena for studenter og ph.d.-kandidater som ønsker å bli entreprenører. Les mer hos Innovasjon Norge om ordningen Studententreprenørskap (STUD-ENT).

Bistand ved utvikling av STUD-ENT søknader:

  • Er du student kan du søke opptak til emnet TIN301 Idéutvikling og Idéverifisering. 
  • Er du ph.d.-kandidat må du ta kontakt med Ard Innovation post@ardinnovation.no. Du vil da få en kontaktperson som kan bistå med råd i søknadsskrivingen.
Published 29. mai 2019 - 13:49 - Updated 1. juni 2022 - 10:07