Eksterne prosjekter

eu

Prosjekter, EU

NMBUs forskere har flere prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Forskning

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

shutterstock_313298540

Prosjekter, INFRASTRUKTUR Forskningsrådet

NMBUs forskere har tre prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets infrastrukturmidler. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

NORHED

NORHED and NMBU

NMBU is the main Norwegian partner in 15 NORHED projects and involved as second Norwegian partner in two additional projects. This is the highest number of NORHED projects at a Norwegian university.