Eksterne prosjekter

EU-prosjekter

NMBUs forskere har flere prosjekter gjennom EUs programmer. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, FRIPRO Forskningsrådet

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

Prosjekter, Infrastruktur Forskningsrådet

NMBUs forskere har tre prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets infrastrukturmidler. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

NORHED and NMBU

NMBU is the main Norwegian partner in 15 NORHED projects (soon 16) and involved as second Norwegian partner in four additional projects. This is the highest number of NORHED projects at a Norwegian university.