Eksterne prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. Universitetet deltar i et førtitalls prosjekter i Horisont Europa og Horisont 2020. I tillegg deltar NMBU i en rekke ERA-net, JPI'er, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer. 

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets program Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO prosjekter). Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her.