Eksterne prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. Universitetet deltar i et førtitalls prosjekter i Horisont Europa, inkludert et ERC Synergy-prosjekt. I tillegg deltar NMBU i en rekke ERA-net, JPI'er, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer. 

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

Banebrytende forskning ved NMBU (tidligere FRIPRO prosjekter)

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets program Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO prosjekter). Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

NORHED - I at NMBU

NORHED - I at NMBU

NMBU participated in 16 NORHED - I projects (2013 - 2020) and was involved as second Norwegian partner in two other projects. In addition, NMBU was partner in three projects that fell under the NORHED Energy and Petroleum programme administered by NTNU. These also ended in 2020. One NORHED project continues until 2021 (see list below).