Eksterne prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

NMBUs EU-prosjekter

Aktiv deltakelse på den europeiske arenaen er en viktig strategisk prioritering for NMBU. NMBU deltar i EUs rammeprogrammer, ERA-net, JPI'er, COST, Erasmus+ og andre europeiske programmer. Universitetet er koordinator for åtte prosjekter i Horisont 2020 og deltar i et ERC Synergy-prosjekt.

FRIPRO prosjekter ved NMBU

FRIPRO prosjekter ved NMBU

NMBUs forskere har flere prestisjeprosjekter gjennom Forskningsrådets FRIPRO program. Mer informasjon om prosjektenes tittel og prosjektledere finnes her. 

INFRASTRUKTUR prosjekter

INFRASTRUKTUR prosjekter

NMBU koordinerer ett prosjekt og deltar som partner i fire prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet INFRASTRUKTUR program. Les mer om prosjektene her. 

NORHED - I at NMBU

NORHED - I at NMBU

NMBU participated in 16 NORHED - I projects (2013 - 2020) and was involved as second Norwegian partner in two other projects. In addition, NMBU was partner in three projects that fell under the NORHED Energy and Petroleum programme administered by NTNU. These also ended in 2020. One NORHED project continues until 2021 (see list below).