Tips ved søknadsutvikling

Les mer informasjon om tips fra erfarne forskere ved søknadsutvikling.

Tips ved søknadsutvikling

Hvordan skrive en god søknad til FRIPRO og andre utlysninger i Forskningsrådet?

Published 20. April 2016 - 15:39 - Updated 27. juni 2016 - 15:17