Fond og legater

Les mer om støtte til forskning gjennom ulike nasjonale og internasjonale fond og legater.

Fond og legater

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen utlyser bl.a. nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

Wenner-Gren Foundation

Wenner-Gren Foundation yter støtte til prosjekter innen sosialantropologi, arkeologi, språkvitenskap og tilgrensende felt. Stiftelsen tilbyr mange typer stipend for forskere utenfor USA, bl.a. støtte til feltarbeid i forb. med ph.d., post-ph.d. forskningsstipend, og postdok skrivestipend (Hunt Fellowship).

Stiftelsen støtter også konferanser/workshops.

Published 26. mars 2014 - 13:43 - Updated 1. september 2017 - 9:42