Fond og legater

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen utlyser prosjektmidler og nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 

 

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. Det deles ut inntil 200 000 kr og søknadsfrist er 30. mars 2018. 

 

Fridjof Nansens fond til vitenskapens fremme og dermed forbundne fond

  • Utlysninger fra Nansenfondet - søknadsfrist 15. januar 2018
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning - søknadsfrist 10. februar 2018.
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere - søknadsfrist 10. februar 2018.

 

Wenner-Gren Foundation

Wenner-Gren Foundation yter støtte til prosjekter innen sosialantropologi, arkeologi, språkvitenskap og tilgrensende felt. Stiftelsen tilbyr mange typer stipend for forskere utenfor USA, bl.a. støtte til feltarbeid i forb. med ph.d., post-ph.d. forskningsstipend, og postdok skrivestipend (Hunt Fellowship).

Stiftelsen støtter også konferanser/workshops.

 

Pasteurlegatet

Stipend fra Pasteurlegatet deles ut til "norske vitenskapsmenn og kvinner som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien". Tildelingen gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere under doktorgradsnivå.

Published 26. mars 2014 - 13:43 - Updated 1. november 2019 - 9:11