Fond og legater

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen utlyser prosjektmidler og nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. Det deles ut inntil 200 000 kr og søknadsfrist er 30. mars 2020. 

Fritt ord

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt ord lyser ut midler til forskning med flere frister årlig.

Fridjof Nansens fond

  • Utlysninger fra Nansenfondet - søknadsfrist 15. januar 2020
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning - søknadsfrist 10. februar 2020.
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere - søknadsfrist 10. februar 2020.

Grofondet

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving. Det gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år. 

Pasteurlegatet

Stipend fra Pasteurlegatet deles ut til "norske vitenskapsmenn og kvinner som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien". Tildelingen gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere under doktorgradsnivå.

Wenner-Gren Foundation

Wenner-Gren Foundation yter støtte til prosjekter innen sosialantropologi, arkeologi, språkvitenskap og tilgrensende felt. Stiftelsen tilbyr mange typer stipend for forskere utenfor USA, bl.a. støtte til feltarbeid i forb. med ph.d., post-ph.d. forskningsstipend, og postdok skrivestipend (Hunt Fellowship). Stiftelsen støtter også konferanser/workshops.

 

Published 26. mars 2014 - 13:43 - Updated 3. juni 2021 - 14:55