Internasjonal forskningsfinansiering

University of Minnesota (USA):

  • Reisestipend på opp til $ 5000 vil være tilgjengelig for ph.d.-kandidater og postdoktorer til å dekke noen kostnader forbundet med transatlantiske reiser Norge (NMBU, UiO) og Minnesota (UM) for forskningsformål.
  • Vil bli prioritert for reiser som fremmer eksisterende samarbeid eller kunne føre til nye interaksjoner mellom forskningsmiljøer. 
  • Mer informasjon om søknadsprosess

Peder Sather Center of Advanced Study at UC Berkeley (USA):

  • The Peder Sather senter for grunnforskning støtter prosjekter utført av forskere ved UC Berkeley i samarbeid med forskere fra åtte norske universiteter, deriblant NMBU.
  • Senteret tilbyr tilskudd på mellom $ 10K og $ 25K. Pengene blir tilgjengelige for ett studieår.
  • Tilskudd kan støtte aktiviteter som workshops, mini-konferanser, virtuelle intellektuelle utveksling, foretaket for utforskende og pilotstudier, aktiviteter som PhD studentutveksling, langsiktige opphold for forskeren, innsamling og analyse av data, og andre kjernen forskning aktiviteter.

National Science Foundation (NSF) (USA):

National Science Foundation har ansvar for å fremme grunnforskning og utdanning innen natur- og ingeniørvitenskap. NSF fordeler hvert år ca. 7 milliarder dollar i bevilgninger til institusjoner i USA. Den internasjonale virksomheten i NSF håndteres av International Science and Engineering Section (ISE) Et viktig program er Partnership for International Research and Education (PIRE) som fremmer forskningssamarbeid med institusjoner i utlandet. 

National Institutes of Health (NIH) (USA):

National Institutes of Health er den største finansieringspartneren i USA. Hovedtyngden er innen medisin. NIH består av 27 institusjoner og sentre som har sin egen forskningsstrategi og som fokuserer på bestemte sykdommer. NIH tildeler årlig mer enn 28 milliarder dollar og finansierer først og fremst forskning ved institusjoner i USA, men støtter også utenlandske prosjekter. Research Project Grant Program (R01) er en av NIHs vanligste stønadsformer som det også er mulig for forskere utenfor USA å søke på. Dette gjelder også Small Grant Program (R03) som gir støtte til kortere prosjekter (inntil 2 år) samt pilotstudier mv. 

Grants.gov (USA):

Grants.gov er en felles nettside hvor du kan finne og søke om midler fra ulike offentlige finansieringskilder i USA. 

Åsgard programmet (Frankrike)
Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd. 

COST (Europa):

COST (European Cooperation in Science and Technology) er en av de lengstlevende finansieringsordningene for forskere i Europa.

European Science Foundation (Europa):

European Science Foundation (ESF) finansierer workshops («exploratory workshops») og konferanser («ESF research conferences») og gir støtte til kortere forskeropphold (under 14 dager) knyttet til pågående «Research Networking Programmes». 

Institut français i Norge (Frankrike):

Institut français i Norge fungerer som kontaktpunkt for samarbeid mellom Frankrike og Norge innen utdanning, vitenskap og kultur. Vitenskapsavdelingen håndterer ulike samarbeidsprogrammer og finansieringsordninger (se også ovennevnt Åsgard programmet). 

OECD - Research programme on biological resources in agriculture (Europa):

Research programme on biological resources gir forskerstipend (research fellowships) og støtte til arrangering av konferanser. 

Human Frontier Science Programme (Europa):

Human Frontier Science Programme støtter grensesprengende forskning innen biovitenskap. De tilbyr en rekke typer støtte til bl.a. grunnforskning og karriereutvikling (postdocs).

EØS-midlene (Europa):

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Det kan søkes støtte for samarbeid mellom NMBU og forskere ved universiteter og forsknings-institusjoner i mottakerlandene. Alle søknadene må sendes fra mottakerlandene.

Mottakerlandene utlyser også egne prosjektmidler. I tillegg til prosjektstøtte kan også det gis støtte fra EØS-fond i de enkelte mottakerlandene. Fondene kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger m.m.

Interreg (Europa):

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Norge deltar i 11 Interreg-programmer.

De mest aktuelle programmene for NMBU er:

 

 

Published 26. mars 2014 - 13:30 - Updated 1. oktober 2021 - 7:47