Nordisk forskningsfinansiering

Nordisk ministerråd

Nordisk komite for jordbruksforskning, Nordisk Råd og Nordisk ministerråd har en rekke ulike mindre støtteordninger og programmer som også er aktuell for NMBU.

  • NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om nordisk forskningspolitikk. NordForsk støtter forskningssamarbeid innenfor alle fagområder. 
  • Nordic Innovation en nordisk institusjon som arbeider for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. støtter forskningsprosjekter innenfor utvalgte områder. 

Novo Nordisk

Novo Nordisk fondet støtter forskning innen rekke ulike områder i Norden. 

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvideskabelig forskning (NOS-HS)

NOS-HS er et samarbeidsorgan for forskningsrådene i Norden, som har ansvar for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. 

Letterstedtska Föreningen

Letterstedtska Föreningen lyser ut ca. 2 millioner kr. årlig til bl.a. forskningsprosjekter av allmenn nordisk interesse.

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala tilbyr en rekke stipendordninger bl.a. til feltarbeid, ph.d.-utdanning, og gjesteforskere. 

SamNordisk Skogforskning

Published 12. mars 2014 - 12:32 - Updated 8. juli 2021 - 9:59