Nordisk forskningsfinansiering

Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, NOVA, Novo Nordisk, Nordic innovation m.m. 

Nordisk forskningsfinansiering

Nordisk ministerråd

Nordisk komite for jordbruksforskning, Nordisk Råd og Nordisk ministerråd har en rekke ulike mindre støtteordninger og programmer som også er aktuell for NMBU.

  • NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om nordisk forskningspolitikk. NordForsk støtter forskningssamarbeid innenfor alle fagområder. 
  • Nordic Innovation en nordisk institusjon som arbeider for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. støtter forskningsprosjekter innenfor utvalgte områder. 

Novo Nordisk

Novo Nordisk fondet støtter forskning innen rekke ulike områder i Norden. 

NOVA

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network NOVA gir støtte til “NOVA intensive PhD Courses, NOVA intensive MSc/BSc courses” samt “Planning and networking grants for all levels.”

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvideskabelig forskning (NOS-HS)
NOS-HS er et samarbeidsorgan for forskningsrådene i Norden, som har ansvar for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. 

Letterstedtska Föreningen

Letterstedtska Föreningen lyser ut ca. 2 millioner kr. årlig til bl.a. forskningsprosjekter av allmenn nordisk interesse.

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala tilbyr en rekke stipendordninger bl.a. til feltarbeid, ph.d.-utdanning, og gjesteforskere. 

SamNordisk Skogforskning

Published 12. mars 2014 - 12:32 - Updated 4. mai 2020 - 8:10