Regional forskningsfinansiering

Les mer om regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 

Regional forskningsfinansiering

Norge er delt i syv fondsregioner som finansierer FoU-prosjekter initiert av private og/ eller offentlige virksomheter i regionen. Forskere ved NMBU kan delta som partner i prosjekterne. 

 

Hovedstadsfondet

Omfatter Akershus og Oslo kommunene. Kommunene har utarbeidet en felles regional FoU-strategi i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor næringsliv, forskning og utdanning. FoU-strategien ligger til grunn for fondets prioriteringer. 

 

Oslofjordfondet

Omfatter Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner. Deltakerfylkene har vedtatt felles satsingsområder for regionen. 

 

 

Published 12. mars 2014 - 11:27 - Updated 2. mai 2019 - 9:52