Nasjonal forskningsfinansiering

Forskningsrådet

Forskningsrådet finansierer forskning- og innovasjonsprosjketer, og jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. I 2018 fordelte Forskningsrådet ca. 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon. 

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet lyser ut prosjektmidler til prosjekter innen jordbruk, skogbruk, reindrift eller andre områder innen landbruk. Her finner du informasjon og skjema for å søke mildler til prosjekter og tiltak.

Viktig informasjon om utfylling av søknadsskjema:

Bruk riktig søknadsskjema i Altinn for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du må ha fått delegert riktig rettighet i Altinn av egen organisasjon for å kunne fylle ut og sende inn søknad. For å få delegert riktig rettighet i Altinn, kontakt Forskningsavdelingen ved Anna Lewandowska-Sabat (anna.sabat@nmbu.no)

Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer. 1. Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og 2. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Til sammen utgjør disse "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri". De to finansieringskildene utgjør tilsammen ca. 260 mill. kroner pr. år til landbruks- og matforskning.

Det Norske Videnskaps-Akademi

Videnskapsakademiet forvalter: Nansenfondet,  Norsk Varekrigsforsikrings Fond, Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning, Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv, Statoils Forskningsfond og Osebergfondet.

Senter for grunnforskning (CAS)

Senter for grunnforskning, eller Centre for Advanced Study (CAS), ved det Norske Vitenskaps-Akademi er en ressurssterk og uavhengig stiftelse som fremmer tverrfaglig og internasjonal grunnforskning på høyest faglig nivå. Senteret har en unik samarbeidsavtale med NMBU. 

Kreftforeningen 

Kreftforeningen bevilger midler til generelle driftsmidler, teknisk personale, postdoktorstipend, gjesteforskerstipend og forskerstillinger. Her finner du en fullstendig oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister. 

 

 

Published 12. mars 2014 - 10:37 - Updated 10. February 2021 - 11:33