Nasjonal forskningsfinansiering

Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Grofondet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 

Nasjonal forskningsfinansiering

Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer. 1. Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og 2. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Til sammen utgjør disse "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri". De to finansieringskildene utgjør tilsammen ca. 200 mill. kroner pr. år til landbruks- og matforskning.

 

Grofondet

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving. Det gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi

Videnskapsakademiet forvalter: Nansenfondet,  Norsk Varekrigsforsikrings Fond, Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning, Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv, Statoils Forskningsfond og Osebergfondet.

 

Senter for grunnforskning (CAS)

Senter for grunnforskning, eller Centre for Advanced Study (CAS), ved det Norske Vitenskaps-Akademi er en ressurssterk og uavhengig stiftelse som fremmer tverrfaglig og internasjonal grunnforskning på høyest faglig nivå. Senteret har en unik samarbeidsavtale med NMBU.

 

Fritt ord

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt ord lyser ut midler til forskning med flere frister årlig.

 

Kreftforeningen 

Kreftforeningen bevilger midler til generelle driftsmidler, teknisk personale, postdoktorstipend, gjesteforskerstipend og forskerstillinger. Her finner du en fullstendig oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister. 

 

 

Published 12. mars 2014 - 10:37 - Updated 22. november 2019 - 12:13