Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan ha bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
Adresse: Postboks 5003
Postnummer: 1432
Poststed: Ås
E-post til postmottak: post@nmbu.no
Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
Organisasjonsnummer: 969 159 570
Pic nr: 999902967
Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 

Nøkkeltall for 2018

Antall ansatte: 1 775
Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 860
Antall studenter: 5 326
Antall doktorgradskandidater: 520
Antall doktorgrader årlig: 90-100
Antall studieprogram: 17 bachelorprogram, 45 masterprogram
Antall ph.d-program: 10

Data for 2018

Årlig omsetning: 1 854 mill. kroner (1. 85 mrd)
Samlet balanse: 3.324 mill. kroner (3. 32 mrd)
Driftsresultat: -16,2 mill. kroner 

 

Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 6. February 2020 - 15:14