Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Oversiktsinformasjon

 • Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
 • Adresse: Postboks 5003
 • Postnummer: 1432
 • Poststed: Ås
 • E-post til postmottak: post@nmbu.no
 • Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
 • Organisasjonsnummer: 969 159 570
 • Pic nr: 999902967
 • Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 
 • Registreringssystem: SAM
 • DUNS# 730697455  
 • Cage Code# N5327

Nøkkeltall

For 2021 

 • Antall årsverk: Ca. 1 900
 • Antall vitenskapelige årsverk: 893
 • Antall studenter: Ca. 6 400
 • Antall doktorgradskandidater: 497
 • Antall postdoktorer: Ca. 80
 • Antall studieprogram: 65
 • Antall ph.d-program: 10
 • Antall doktorgrader årlig: Ca. 90-100
 • Antall publikasjoner årlig: Ca. 1 000

Omsetning og ekstern finansiering

Data for 2021

 • Årlig omsetning: Ca. 2 4000 MNOK
 • Tildeling fra KD: Ca. 1 900 MNOK
 • Tildeling fra eksterne kilder: Ca. 490 MNOK
Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 1. February 2022 - 8:48