Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan ha bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
Adresse: Postboks 5003
Postnummer: 1432
Poststed: Ås
E-post til postmottak: post@nmbu.no
Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
Organisasjonsnummer: 969 159 570
Pic nr: 999902967

Nøkkeltall per 2017

Antall ansatte: 1700
Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 790
Antall studenter: 5200
Antall doktorgradskandidater: 520 (rundt 90 doktorgrader årlig)
Antall studieprogram: 17 bachelorprogram, 45 masterprogram
Antall ph.d-program: 10

Data per 2017

Årlig omsetning: 1.739.650.000 kroner (1.74 mrd)
Samlet balanse: 3.384.077.000 kroner (3.38 mrd)
Driftsresultat: -15.762.000 kroner (-15.8 mill)

 

Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 21. juni 2018 - 9:51