Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan har bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)

Adresse: Postboks 5003

Postnummer: 1432

Poststed: Ås

E-post til postmottak: post@nmbu.no

Internettadresse: https://www.nmbu.no/

Organisasjonsnummer: 969 159 570

Pic nr: 999902967

Nøkkeltall per 2016: 

Antall ansatte : 1700

Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 632

Antall studenter: 5200

Antall doktorgradskandidater: 550

Antall studieprogram: 64

Antall ph.d.-program: 10

Data per 2016:

Årlig omsetning: 1.722.722.000 kroner (1,72 mrd)

Samlet balanse: 2.936.260.000 kroner (2,93 mrd)

Driftsresultat: 5.896.000 kroner (5,9 mill)

Samlede FoU kostnader: 689.000.000 (689 mill) 

Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 25. oktober 2016 - 12:50