Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan ha bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
Adresse: Postboks 5003
Postnummer: 1432
Poststed: Ås
E-post til postmottak: post@nmbu.no
Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
Organisasjonsnummer: 969 159 570
Pic nr: 999902967
Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 

Nøkkeltall for 2019 

Antall årsverk: 1 600

Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 881

Antall studenter: 5 668

Antall doktorgradskandidater: 485

Antall postdoktorer: 79

Antall doktorgrader årlig: ca. 90-100

Antall studieprogram: 65

Antall ph.d-program: 10

Data for 2019 

Årlig omsetning: 1,9 MLD NOK

Tildeling fra KD: 1,34 MLD NOK

Tildeling fra Forskningsrådet: ca. 250 MNOK årlig

Tildeling EU: ca. 35 MNOK årlig

 

Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 21. september 2020 - 15:37