Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)

Adresse: Postboks 5003

Postnummer: 1432

Poststed: Ås

E-post til postmottak: post@nmbu.no

Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 

Organisasjonsnummer: 969 159 570

Pic nr: 999902967

Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 

Registreringssystem: SAM

DUNS# 730697455  

Cage Code# N5327

Nøkkeltall for 2020 

Antall årsverk: 1 545

Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 826

Antall studenter: 6 275

Antall doktorgradskandidater: 501

Antall postdoktorer: 83

Antall doktorgrader årlig: ca. 90

Antall studieprogram: 65

Antall ph.d-program: 10

Data for 2020 

Årlig omsetning: 1,961 MLD NOK

Tildeling fra KD: 1,381 MLD NOK

Tildeling fra Forskningsrådet: ca. 230 MNOK

Tildeling EU: ca. 35 MNOK

 

Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 16. september 2021 - 8:36