Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Oversiktsinformasjon

 • Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
 • Adresse: Universitetstunet 3, 1433 Ås
 • Postadresse: Postboks 5003 NMBU, 1432 Ås

 • Fakturaadresse: Norske leverandører skal sende EHF-fakturaLes mer om Elektronisk Handelsformat (EHF).

 • E-post til postmottak: post@nmbu.no
 • Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
 • Organisasjonsnummer: 969 159 570
 • Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 

Betalingsopplysninger/ Payment details (innbetalinger til NMBU):

BANKDETALJER/Banking details:
DNB Bank ASA
Stranden 21
0021 OSLO

ACCOUNT NO: 7694 05 12510
SWIFTCODE: DNBANOKK
IBAN NR: NO8976940512510

Organisasjonsnummer NMBU/Organisation ID: 969 159 570 MVA

Informasjon til bruk i eksterne søknader

Horisont Europa

 • PIC: 999902967
 • EuropeAid ID: NO-2009-GKL-2509922802
 • Legal entity: NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
 • Akronym: NMBU (både på norsk og engelsk)
 • VAT: NO969159570MVA
 • NACE code (main area of activity): Higher Education
 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative)EU-rådgiver Monica Holthe
 • Les mer her: https://www.nmbu.no/forskning/euramme/formelle_opplysninger 

National Institute of Health og ev andre kilder i USA:

 • Registreringssystem: System for Award Management (SAM.gov)
 • Unique Entity Identifier (UEI) #: XYH2D1RA5NS4 (UEI erstatter tidligere DUNS# 730697455)
 • NCAGE code: N5327

Les mer Informasjon på intranet

Nøkkeltall

For 2021 

 • Antall årsverk: Ca. 1 900
 • Antall vitenskapelige årsverk: 893
 • Antall studenter: Ca. 6 400
 • Antall doktorgradskandidater: 497
 • Antall postdoktorer: Ca. 80
 • Antall studieprogram: 65
 • Antall ph.d-program: 10
 • Antall doktorgrader årlig: Ca. 90-100
 • Antall publikasjoner årlig: Ca. 1 000

Omsetning og ekstern finansiering

Data for 2021

 • Årlig omsetning: Ca. 2 4000 MNOK
 • Tildeling fra KD: Ca. 1 900 MNOK
 • Tildeling fra eksterne kilder: Ca. 490 MNOK
Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 19. oktober 2022 - 18:18