Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
Adresse: Postboks 5003
Postnummer: 1432
Poststed: Ås
E-post til postmottak: post@nmbu.no
Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
Organisasjonsnummer: 969 159 570
Pic nr: 999902967
Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 

Nøkkeltall for 2019 

Antall årsverk: 1 600

Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 881

Antall studenter: 5 668

Antall doktorgradskandidater: 485

Antall postdoktorer: 79

Antall doktorgrader årlig: ca. 90-100

Antall studieprogram: 65

Antall ph.d-program: 10

Data for 2019 

Årlig omsetning: 1,9 MLD NOK

Tildeling fra KD: 1,34 MLD NOK

Tildeling fra Forskningsrådet: ca. 250 MNOK årlig

Tildeling EU: ca. 35 MNOK årlig

 

Published 25. oktober 2016 - 12:30 - Updated 21. september 2020 - 15:37