Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Her finner du informasjon om støtteordninger, krav og retningslinjer i forbindelse med søknader og drift av prosjekter i Forskningsrådet og EU. 

Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

SFF: Senter for fremragende forskning ved NMBU

 • NMBU tilbyr sentrale midler som kan brukes til ekstern konsulenthjelp, frikjøp av tid ved søknadsutvikling m.m.
 • Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) skal godkjennes av universitetsdirektøren før de kan sendes.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU 1 MNOK kr per år i kontanter og at senteret til enhver tid har to rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor).

SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon ved NMBU

 • NMBU tilbyr sentrale midler som kan brukes til ekstern konsulenthjelp, frikjøp av tid ved søknadsutvikling m.m.
 • Søknader om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal godkjennes av universitetsdirektøren før de kan sendes. 
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU 1 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret til enhver tid har to rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor).

FME: Forskningssentre for miljøvennlig energi ved NMBU

 • NMBU tilbyr sentrale midler som kan brukes til ekstern konsulenthjelp, frikjøp av tid ved søknadsutvikling m.m.
 • Søknader om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal godkjennes av universitetsdirektøren før de kan sendes. 
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU 0,5 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU tre rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor) fra sentral pott og hvert av fakultetene som er med skal yte en rekrutteringsstilling hver.

INFRASTRUKTUR: nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

 • NMBU tilbyr sentrale midler som kan brukes til ekstern konsulenthjelp, frikjøp av tid ved søknadsutvikling m.m.
 • Søknaden om INFRASTRUKTUR skal godkjenes av universitetsdirektør før den kan sendes.

FRIPRO Toppforsk:

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (betales av midler sentralt).
 • Søknader om FRIPRO Toppforsk skal godkjennes av universitetsdirektøren før de kan sendes.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU rekrutteringsstilling(er) (ph.d. eller postdoktor).

FRIPRO Forskerprosjekt:

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (må betales av fakultetet).
 • Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av fakultetet.

FRIPRO Unge Forskertalenter:

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (må betales av fakultetet).
 • Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av fakultetet.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU en rekrutteringsstilling (ph.d. eller postdoktor).

 

_________________________________

 

EU finansierte prosjekter:

 • Bistand i søknadsprosesser for søknader til EU.
 • NMBU gir bistand fra EU-teamet (EU-rådgiverne, EU project controller og jurist), ekstern konsulenthjelp og finansiell støtte (Prosjektetableringsstøtte (PES)) ved søknadsutvikling.
 • Søknader til Horisont 2020 eller andre europeiske finansieringskilder skal godkjennes av instituttleder før de sendes. Hvis budsjettet gjelder flere institutt eller går ut over instituttets egne budsjettrammer skal søknaden godkjennes av forskningsdirektøren eller universitetsdirektøren.
 • Ved innvilgelse av koordinatorprosjekter (Horisont 2020) og av ERC-stipend tilbyr NMBU rekrutteringsstilling(er) (ph.d. eller postdoktor).
 • I driftsfasen kan EU project controller bistå instituttene med økonomisk rapportering.

 

________________________________

Ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling:

NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling til utlysninger i

 • Forskningsrådet (FRIPRO, SFF, SFI, FME)
 • EU koordinator søknader (ERC, MSCA, Societal Challenges m.m)

Kontakt Monica Holthe (EU) eller Solveig Fossum-Raunehaug (Forskningsrådet) for mer informasjon.

 

 

 

     

Published 5. February 2016 - 11:33 - Updated 22. november 2018 - 12:33