Ekstern finansiering

Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Her finner du informasjon om støtteordninger, krav og retningslinjer i forbindelse med søknader og drift av prosjekter i Forskningsrådet og EU. 

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan har bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 

Forskningsfinansiering fra Norges Forskningsråd

Forskningsrådet har mange ulike finansieringsordninger og søknadstyper. Forskningsprogrammer og støtteordninger har egne websider i Forskningsrådet med informasjon om søknadsprosessen, vurderingskriterier m.m. Les mer informasjon her.

Regional forskningsfinansiering

Norge er delt i syv fondsregioner som finansierer FoU-prosjekter initiert av private/og eller offentlige virksomheter i regionen. Regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. NMBU kan delta som partner i prosjekter. Les mer informasjon her.

Nasjonal forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen formidler informasjon om ulike nasjonale forskningsfinansieringskilder: FFL-JA, Det norske Videnskap-Aakademi, Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. Les mer informasjon her.

Nordisk forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen formidler informasjon om ulike nordiske forskningsfinansieringskilder: Nordisk Råd, NOVA, Novo Nordisk m.m. Les mer informasjon her.

Internasjonal forskningsfinansiering

Internasjonale finansieringskilder for forskning og forskere er mangfoldig. Forskningsavdelingen har valgt ut noen finansieringsmuligheter i Europa (utenom EUs rammeprogram), i USA og i noen andre land som kan være aktuelle for forskere ved NMBU. Les mer informasjon her.

Internasjonale fond og legater

Forsknings- og innovasjonsavdelingen formidler informasjon om ulike internasjonale fond og legater. Les mer informasjon her.