Ekstern finansiering

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan ha bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 
Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Her finner du informasjon om støtteordninger, bl.a. interne midler til søknadsutvikling, krav og retningslinjer i forbindelse med søknader og drift av prosjekter i Forskningsrådet og EU. 

Søknadsutvikling - Forskningsrådet og andre nasjonale kilder

Søknadsutvikling - Forskningsrådet og andre nasjonale kilder

Her finner du nyttig informasjon knyttet til utvikling av søknad til Forskningsrådet og andre nasjonale finansieringskilder.

Innvilgelse og gjennomføring av forskningsprosjekter

Innvilgelse og gjennomføring av forskningsprosjekter

Les mer om  informasjon om prosjektgjennomføring og overordnede krav i prosjektfasen i forskningsprosjekter hos Forskningsrådet og andre nasjoanle finansieringskilder. 

 

 

Fond og legater

Fond og legater

Les mer om støtte til forskning- og utviklingspprosjekter gjennom ulike nasjonale og internasjonale fond og legater.

Regional forskningsfinansiering

Regional forskningsfinansiering

Regionale forskningsfond (RFF) skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 

Nasjonal forskningsfinansiering

Nasjonal forskningsfinansiering

Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsrådet, Landbruksdirektoratet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS) og Kreftforeningen. 

Nordisk forskningsfinansiering

Nordisk forskningsfinansiering

Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, Novo Nordisk, Nordic innovation m.m. 

Europeisk forskningsfinansiering

Europeisk forskningsfinansiering

Her finner du informasjon for å søke og administrere prosjekter i Horisont 2020 og andre europeiske programmer. 

Internasjonal forskningsfinansiering

Internasjonal forskningsfinansiering

Les mer om finansieringsmuligheter i Europa (utenom EUs rammeprogram), i USA og i noen andre land som kan være aktuelle for forskere ved NMBU.