Ekstern finansiering

Illustrasjon til webside for forskere

Regional forskningsfinansiering

Norge er delt i syv fondsregioner som finansierer FoU-prosjekter initiert av private/og eller offentlige virksomheter i regionen. Regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. NMBU kan delta som partner i prosjekter. Les mer informasjon her.

Illustrasjon til webside for forskere

Nasjonal forskningsfinansiering

Les mer informasjon om ulike nasjonale forskningsfinansieringskilder: Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 

Illustrasjon til webside for forskere

Nordisk forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen formidler informasjon om ulike nordiske forskningsfinansieringskilder: Nordisk Råd, NOVA, Novo Nordisk m.m. Les mer informasjon her.

Illustrasjon til webside for forskere

Internasjonal forskningsfinansiering

Internasjonale finansieringskilder for forskning og forskere er mangfoldig. Forskningsavdelingen har valgt ut noen finansieringsmuligheter i Europa (utenom EUs rammeprogram), i USA og i noen andre land som kan være aktuelle for forskere ved NMBU. Les mer informasjon her.

Illustrasjon til webside for forskere

Internasjonale fond og legater

Forsknings- og innovasjonsavdelingen formidler informasjon om ulike internasjonale fond og legater. Les mer informasjon her.

Illustrasjon til webside for forskere

Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Her finner du informasjon om støtteordninger, krav og retningslinjer i forbindelse med søknader og drift av prosjekter i Forskningsrådet og EU. 

Illustrasjon til webside for forskere

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader

I prosjektsøknader er det ofte påkrevet at søkere må sette inn nøkkeltall og data om NMBU. Her er en liste over noen aktuelle nøkkeltall og data som man kan har bruk for. Tallene blir oppdatert hvert år. 

Illustrasjon til webside for forskere

Forskningsfinansiering fra Norges Forskningsråd

Forskningsrådet har mange ulike finansieringsordninger og søknadstyper. Forskningsprogrammer og støtteordninger har egne websider i Forskningsrådet med informasjon om søknadsprosessen, vurderingskriterier m.m. Les mer informasjon her.