Finansiering

Finansiering

NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. 

Oversikt forskningsprosjekter ved NMBU - midler fra EU, Forskningsrådet og SIU

Nyheter utlysninger:

Aktive utlysninger Forskningsrådet og H2020

Planlagte utlysninger Forskningsrådet og H2020