Finansiering

Dokumenter og retningslinjer - finansiering

Her finner du informasjon om krav og retningslinjer i forbindelse med søknader til eksterne og interne utlysninger. 

Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs viktigste instrument for finansiering av forskning og innovasjon. Programmet vil løpe i perioden 2014-2020 og har et budsjett på ca. 80 milliarder euro.

Interne støtteordninger for forskere og forskning

NMBU har ulike interne støtteordning for forskere og forskning. Forskningsavdelingen forvalter midler på vegne av universitetet. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret.

Eksterne finansieringsmuligheter

NMBU har som mål å øke den eksterne finansiering fra både nasjonale og internasjonale kilder. Forskningsavdelingen bistår deg i arbeidet med å finne finansieringsmuligheter.