Finansiering

Finansiering
NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. 

Oversikt forskningsprosjekter ved NMBU - midler fra EU, Forskningsrådet og SIU

Nyheter utlysninger:

Aktive utlysninger Forskningsrådet og H2020

Planlagte utlysninger Forskningsrådet og H2020

Fire søknadsfrister hos Forskningsrådet i 2018:

  • 14. februar
  • 25. april - FRIPRO
  • 12. september
  • 10. oktober