Finansiering

NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. Avdelingen forvalter også interne midler til utenlandsopphold, forskningsinfrastruktur m.m.

Nyheter utlysninger:

H2020-MSCA-IF: Individual Fellowships. Søknadsfrist 14. sept 2016.

H2020-FET: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING. Søknadsfrist 27. sept 2016.

BIONÆR: Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor næringsmidler, sjømat, jordbruk, skog- og trebruk (inntil 135 MNOK). Søknadsfrist 12. okt 2016.

BIOTEK2021: Forskerprosjekt tilknyttet senter for Digitalt liv i Norge (inntil 100 MNOK). Søknadsfrist 12. okt 2016.