Finansiering

Finansiering
NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. Avdelingen forvalter også interne midler til utenlandsopphold, forskningsinfrastruktur m.m.

Nyheter utlysninger:

Aktive utlysninger Forskningsrådet og H2020

Planlagte utlysninger Forskningsrådet og H2020

__

Forskerprosjekt:

BIONÆR – bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer for 2018 (pott 120 MNOK):

  • Fullstendig søknad 6. sept

MATFONDAVTALE - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL-JA) for 2018 (pott 90 MNOK):

  • Fullstendig søknad 6. sept

Innovasjonsprosjekt:

Samarbeid mellom BIONÆR og FFL-JA

  • Skissefrist 6. aug (frivillig)
  • Fullstendig søknad 11. okt