Finansiering

NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. Avdelingen forvalter også interne midler til utenlandsopphold, forskningsinfrastruktur m.m.

Nyheter utlysninger:

BIOTEK2021: Optimalisering av bioteknologiske forskningsresultater. Søknadsfrist 7. sept 2016.

BIONÆR: Forskerprosjekt 2017 – tar bioøkonomien videre. Søknadsfrist 7. sept 2016.

HAVBRUK 2: Nye forskerprosjekter i HAVBRUK. Søknadsfrist 7. sept 2016.

H2020 ERC: Advanced Grant. Søknadsfrist 1. sept 2016.

H2020-MSCA-IF: Individual Fellowships. Søknadsfrist 14. sept 2016.

H2020-FET: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING. Søknadsfrist 27. sept 2016.

DAAD programmet: Forskerutveksling for nytt samarbeid mellom Norge og Tyskland  (IS-DAAD). Søknadsfrist 9. sept 2016.