Finansiering

Finansiering
NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. Avdelingen forvalter også interne midler til utenlandsopphold, forskningsinfrastruktur m.m.

Nyheter utlysninger:

Aktive utlysninger Forskningsrådet og H2020

Planlagte utlysninger Forskningsrådet og H2020

__

BIONÆR – hovedutlysning i 2017. Skissefrist 3. mai, frist for fullstendig søknad blir etter planen 6. september 2017.