Finansiering

NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. Avdelingen forvalter også interne midler til utenlandsopphold, forskningsinfrastruktur m.m.

Nyheter utlysninger:

Aktive utlysninger Forskningsrådet og H2020

Planlagte utlysninger Forskningsrådet og H2020

__

NAV: Forskningsmidler for å fremme kunnskapsutvikling på arbeids- og velferdsområdet. FRIST 15. februar 2017

Reindriftens utviklingsfond (RUF): Midler til forskning og til formidling av forskningsresultater. FRIST 1. mars 2017.