Finansiering

Europeiske finansieringskilder

NMBU Grants Office - info om finansiering av forskning og innovasjon

Finansiering av forskning og innovasjon

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. 

Ard Innovation tilbyr rådgivning ved søknadsutvikling og drift av innovasjonsprosjekter.

Utlysninger:

Utlysninger Forskningsrådet

Utlysninger Horisont 2020

Søknadsfrister Forskningsrådet

Nyttige nettsider:

Oversikt eksterne forskningsprosjekter ved NMBU

"Tips og triks" ved søknadsutvikling

Nærings-og offentlig sektor ph.d ordningen i Forskningsrådet