Finansiering

NMBU Grants Office - info om forskningsfinansiering

Forsknings- og innovasjonsavdelingen tilbyr hjelp og bistand ved søknadsutvikling og drift av eksterne forskningsprosjekter. Avdelingen forvalter også interne midler til utenlandsopphold, forskningsinfrastruktur m.m.

Nyheter utlysninger:

BIOTEK2021: Optimalisering av bioteknologiske forskningsresultater. Søknadsfrist 7. sept 2016

DAAD programmet: Forskerutveksling for nytt samarbeid mellom Norge og Tyskland  (IS-DAAD). Søknadsfrist 9. sept 2016.

H2020-MSCA: Individual Fellowships (Horisont 2020 MSCA-IF-2016). Søknadsfrist 14. sept 2016.

H2020-FET: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017). Søknadsfrist 27. sept 2016.