Datahåndteringsplaner (DMP)

En datahåndteringsplan (DMP) beskriver type og omfanget av forskningsdata som genereres i prosjektet, hvordan data skal lagres sikkert i løpet av levetiden og hvordan de vil bli arkivert og eventuelt tilgjengeliggjort etter at prosjektet er avsluttet.

NMBU anbefaler at studenter og ansatte ved NMBU benytter NSD - Norsk senter for forskningsdata sin datahåndteringsplan DMP+.

Eksempel nasjonale og internasjonale system for å generere datahåndteringplaner:

Norsk senter for forskningsdata (NSD) (DMP+) (anbefales)

National e-Infrastructure for Research Data (NIRD/ Uninett Sigma 2) (easy DMP)

Digital Curation Center (DCC) - DMP online

Software Carpentry:

Software carpentry sin misjon er å hjelpe forskere å få mer forskning gjort på kortere tid og med mindre utfordringer ved å lære dem grunnleggende ferdigheter i databehandling. Les mer om Software Carpentry ved UiO her.

Published 31. januar 2018 - 10:55 - Updated 3. juni 2019 - 8:42