Arkivering og deling av forskningsdata

Hva er forskingsdata?

Med forskningsdata menes registering/ nedtegnelser/ rapporteringer i form av tall, tekster, bilder og lyder som genereres eller oppstår undervis i forskningsprosjekter. 

Hvor skal man arkivere forskingsdata?

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller fra avsluttede prosjekter skal arkiveres i godkjente dataarkiv. Arkivene må oppfylle FAIR-prinsippene.

NMBUs forskingsdataarkiv - "NMBU Open Research Data" (DataverseNO)

  • NMBUs studenter og forskere arkivere sine forskningsdata i arkivet  "NMBU Open Research Data" (DataverseNO). Dataarkivet kan benyttes til arkivering av alle typer data, bortsett fra data med personopplysingar. Forskningsdata kan gjøres åpent tilgjengelig eller man kan sette begresninger ("embargo") på tilgangen til dataene. 
  • Universitetsbiblioteket bistår med opplæring og rådgivning. 

Andre nasjonale dataarkiv

Eksempel på internasjonale dataarkiv

Eksempel på domenespesifikke dataarkiv

Nettsiden re3data.org og Fairsharing.org gir en oversikt over godkjente internasjonale arkiv som oppfyller FAIR-prinsippene.

Merking av forskningsdata

Alle datasett som arkiveres i nasjonale eller internasjonale arkiver tildeles en DOI (Digital Object Identifier). Denne fås fra arkivet man ønsker å arkivere sine data i.

Sitering av forskningsdata

Les mer om Joint declaration of data citation principles for hvordan forskningsdata skal siteres.

Lisensiering

Lisensiering av datasett gjøres ved opplasting i et dataarkiv. Les mer om lisenser her.

Published 31. januar 2018 - 10:50 - Updated 1. mars 2022 - 8:33