FAIR datahandtering

Forskningsdata skal vera av ein kvalitet som gjer dei mogleg å gjenfinne og gjenbruke og må difor lagrast og arkiverast i riktig filformat. Forskingsdata skal utstyrast med metadata. 

Les meir om Dei internasjonale FAIR-prinsippa.

Forskingsdata må vere tilgjengelege, gjenfinnbare og gjenbrukbare

I begrepet "interoperable" ligg det at båe data og metadata skal kunne håndterast maskinelt og at dere skal bruke konsistente vokabular. Dette for å sikre at forskingsdata er tilgjengeleg, gjenfinnbart og gjenbrukbart.

Metadata

Metadata er data som tener til å definere eller beskrive andre data. Metadataene skal gjøre andre i stand til å søke etter og ta i bruk forskingsdata.

Nyttige nettsider

Norske nettsider innan ulike fagområde:

 

Published 31. januar 2018 - 10:38 - Updated 8. February 2021 - 19:14