Forskningsdata

Forskningsdata

Retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Les mer om strategier og retningslinjer for håndtering  (lagring, arkivering og deling) av forskningsdata vedtatt av NMBU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU.

 

 

Datahandtering

Datahåndteringsplaner (DMP)

Forskningsrådet og EU krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer.  Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i databehandling gjennom Software carpentry.

sensitive data

Personvern i forskningen

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata eller håndterer data som berøres av personvernloven (persondata). Les mer her.

Data

Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter

Forskningsdata som genereres i pågående prosjekter skal som hovedregel lagres på NMBU sin egen server. Les mer informasjon her.

Data

Arkivering av forskningsdata og persondata

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. NMBUs studenter og forskere kan nå arkivere sine data i arkivet "NMBU Open Research Data". Les mer informasjon om arkivering av forskningsdata her.

Fair kort

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare. 

Datahandtering

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3,5 timer)

I dette kurset får deltakerne kunnskap om hvordan man fyller ut en datahåndteringsplaner og hvorfor dette en en lur ting å gjøre. I tillegg får deltakerne kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan data kan deles med andre. Neste kurs er 26. mars. Det varer i 3,5 timers og foregår på campus Ås. Kursene krever ingen forkunnskaper og er åpne for studenter og ansatte. Mer informasjon om kurs i artikkelen.

How to handle Reseach Data and prepare a Data Management Plan (DMP). Information text is in Norwegian as English is currently per request.

Datahandtering

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (1 dag)

I dette kurset får deltakerne kunnskap om hvordan man fyller ut en datahåndteringsplaner og hvorfor dette en en lur ting å gjøre. I tillegg får deltakerne kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan data kan deles med andre. Dette kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan man skal håndtere forskningsdata som inneholder personopplysninger. Neste kurs er 25. mars. Det varer i 6 timer og foregår på campus Ås. Kursene krever ingen forkunnskaper og er åpne for studenter og ansatte. Mer informasjon om kurs i artikkelen.

How to handle Reseach Data and prepare a Data Management Plan (DMP). Information text is in Norwegian as English is currently per request.