Forskningsdata

Forskningsdata

Retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) følger "åpen som standard"-prinsippet når det gjelder forskningsdata som er generert gjennom offentlig finansierte prosjekter.  Les mer om strategier og retningslinjer for håndtering  (lagring, arkivering og deling) av forskningsdata vedtatt av NMBU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU.

Data

Lagring og arkivering av forskningsdata

Forskningsdata som genereres i pågeånde prosjekter skal lagres på en sikker måte på NMBU server eller godkjente plattformer. Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. 

Datahandtering

Datahåndteringsplaner og databehandling

En datahåndteringsplan - DataManagementPlan (DMP) er et dokument som beskriver hvordan forskningsdata vil bli ivaretatt (lagring, arkivering og deling) både i løpet av levetiden i et prosjekt og etterpå. Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i databehandling gjennom Software carpentry.

sensitive data

Håndtering av persondata og andre sensitive forskningsdata

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata eller håndterer data som berøres av personvernloven. Les mer her.

Fair kort

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare.