Forskningsdata

Policy og retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Policy og retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Les mer om policyer/ strategier og retningslinjer for håndtering av forskningsdata vedtatt av NMBU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU. Med håndtering av forskningdata mener vi lagring av data i pågående prosjekter, arkivering av data ved publisering/ prosjektslutt og eventuell deling og tilgjengeliggjøring av data.

 

 

FAIR-prinsippene

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare. 

Datahåndteringsplaner (DMP)

Datahåndteringsplaner (DMP)

Forskningsrådet og EU krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer.  Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i datahåndtering.

Personvern i forskinga

Personvern i forskinga

På denne sida finn du meir informasjon om kva du gjer når du skal handtera personopplysingar i forskingsprosjekt. Informasjonen gjeld for både studentar og tilsette. 

Metadata og filformat

Metadata og filformat

Forskningsdata må lagres og arkiveres i riktig filformat og også merkes med metadata. Metadata er data som tjener til å definere eller beskrive andre data. 

Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter

Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter

Forskningsdata som genereres i pågående prosjekter skal lagres på en sikker måte. Les mer informasjon her om lagring av "vanlige" forskningsdata, store datasett og forskningsdata med personopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Arkivering av forskningsdata og persondata

Arkivering av forskningsdata og persondata

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. NMBUs studenter og forskere kan nå arkivere sine data i arkivet "NMBU Open Research Data" (Dataverse). Les mer informasjon om arkivering av forskningsdata her.

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Åpen forskning inkluderer tilgang til publikasjoner, data, metoder og mer. I denne artikkelen finner du flere e-læringskurs og eksterne ressurssider innen Åpen forskning (Open Science). 

Norge er en Research Data Alliance (RDA) node

Norge er en Research Data Alliance (RDA) node

Norge ble i juni 2019 en node i det internasjonale forskningsdata nettverket Research Data Alliance (RDA). Les mer om ulike seminarer, konferanser og kurs som organiseres i Norge og internasjonalt her.

COURSE: Life Science data management

COURSE: Life Science data management

ELIXIR Norway will be organising a Data Management Plan (DMP) workshop at NMBU during the autumn 2020. Intended audience are researchers (PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors) working within the life sciences field.  

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp 2 kurs 27. oktober 2020 (ett på engelsk og ett på norsk).  Information in English.

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp ett kurs 28. oktober 2020.  Information in English.