Forskningsdata

Policy og retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Policy og retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Les mer om policyer/ strategier og retningslinjer for håndtering av forskningsdata vedtatt av NMBU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU. Med håndtering av forskningdata mener vi lagring av data i pågående prosjekter, arkivering av data ved publisering/ prosjektslutt og eventuell deling og tilgjengeliggjøring av data.

 

 

Datahåndteringsplaner (DMP)

Datahåndteringsplaner (DMP)

Forskningsrådet og EU krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer.  Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i databehandling gjennom Software carpentry.

Personvern i forskningen

Personvern i forskningen

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata eller håndterer data som berøres av personvernloven (persondata). Les mer her.

Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter

Lagring av forskningsdata i pågående prosjekter

Forskningsdata som genereres i pågående prosjekter skal som hovedregel lagres på NMBU sin egen server. Les mer informasjon her.

Arkivering av forskningsdata og persondata

Arkivering av forskningsdata og persondata

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. NMBUs studenter og forskere kan nå arkivere sine data i arkivet "NMBU Open Research Data". Les mer informasjon om arkivering av forskningsdata her.

FAIR-prinsippene

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare. 

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Åpen forskning inkluderer tilgang til publikasjoner, data, metoder og mer. I denne artikkelen finner du flere e-læringskurs og eksterne ressurssider innen Åpen forskning (Open Science). 

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer)

Kurs: Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp 4 kurs høst 2019, se datoer og lenker til påmelding i artikkelteksten. This page in English.

Kurs: Om håndtering av personopplysninger i forskningen og datahåndteringsplaner (5 timer)

Kurs: Om håndtering av personopplysninger i forskningen og datahåndteringsplaner (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det er satt opp 2 kurs høst 2019, se datoer og lenker til påmelding i artikkelteksten. Course information in English.