Forskningsdata

Policy og retningsliner for handtering av forskingsdata

Policy og retningsliner for handtering av forskingsdata

Les meir om policyar/ strategiar og retningsliner for handtering av forskingsdata vedteke av NMBU, Forskingsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU. Med handtering av forskingsdata meiner vi lagring av data i pågåande prosjekt, arkivering av data ved publisering/ prosjektslutt og eventuell deling og tilgjengeleggjering av data.

Informasjon for studentar om behandling av forskingsdata og persondata

Informasjon for studentar om behandling av forskingsdata og persondata

I denne artikkelen kan du lese om retningsliner og rutiner for handtering av forskingsdata. Handtering av forskingsdata innebærer innsamling, lagring, arkivering og eventuell deling av forskingsdata. I artikkelen finner du også informasjon om handtering av data med personopplysningar (persondata). 

FAIR datahandtering

FAIR datahandtering

FAIR er eit akronym for orda findable, accessible, interoperable og reusable. Forskingsdata må vera tilgjengelege, gjenfinnbare og gjenbrukbare. Les meir om FAIR datahandtering, metadata og filformat her.

Datahåndteringsplaner (DMP)

Datahåndteringsplaner (DMP)

Forskningsrådet og EU krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer. NMBU krever også at alle ph.d.-kandidater har en datahåndteringsplan. Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i datahåndtering.

Personvern i forskinga

Personvern i forskinga

På denne sida finn du meir informasjon om kva du gjer når du skal handtera (behandla) forskingsdata som inneheld personopplysingar eller anna sensitiv informasjon. Informasjonen gjeld for både studentar og tilsette. 

Innsamling og lagring av forskingsdata i pågåande prosjekt

Innsamling og lagring av forskingsdata i pågåande prosjekt

Forskingsdata som vert generert i pågåande prosjekt skal lagrast på ein sikker måte. Les meir informasjon her om innsamling og lagring av forskingsdata, store datasett og data med personopplysingar eller annan sensitiv informasjon. Denne informasjonen gjeld for både studentar og tilsette.

Arkivering og deling av forskningsdata

Arkivering og deling av forskningsdata

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. NMBUs studenter og forskere kan nå arkivere sine data i arkivet "NMBU Open Research Data" (DataverseNO). Les mer informasjon om arkivering og deling av forskningsdata her.

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Åpen forskning inkluderer tilgang til publikasjoner, data, metoder og mer. I denne artikkelen finner du flere e-læringskurs og eksterne ressurssider innen Åpen forskning (Open Science). 

Om datahåndtering innen livsvitenskap - RDMkit

Om datahåndtering innen livsvitenskap - RDMkit

ELIXIR Norge lanserer en ny nettside - ELIXIR-CONVERGE Research Data Management-kit (RDMkit). RDMkit er en åpen online guide som inneholder informasjon om god praksis og verktøy for datahåndtering (innsamling, lagring, arkivering og tilgjengeliggjøring/ deling). Informasjonen gjelder for Life Science forskningsprosjekter fra begynnelse til slutt. RDMKit er utviklet og administrert på tvers av de europeiske ELIXIR-nodene. 

Norge er en Research Data Alliance (RDA) node

Norge er en Research Data Alliance (RDA) node

Norge ble i juni 2019 en node i det internasjonale forskningsdata nettverket Research Data Alliance (RDA). Les mer om ulike seminarer, konferanser og kurs som organiseres i Norge og internasjonalt her.

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner

Lær mer om sikker lagring av forskningsdata underveis i et forskningsprosjekt samt arkivering og eventuell tilgjengeliggjøring ved prosjektslutt eller ved publisering i dette Canvaskurset.

COURSE: Life Science Data Management and DMP

COURSE: Life Science Data Management and DMP

ELIXIR Norway and Digital Life Norway are organising a Data Management planning workshop for Life Scientists in Norway yearly. PhD candidates, Post Doctoral Fellows, Researchers, Associate Professors and Professors in existing and upcoming Life Science projects are invited to develop their DMP in this workshop.

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

KURS: Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer)

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Det settes opp 2 kurs i semesteret (ett på engelsk og ett på norsk). Information in English.

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

KURS: Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer)

Kurset har fokus på personvern i forskning og hvordan håndtere forskningsdata med personopplysninger. I tillegg får du kunnskap om hvordan du fyller ut en datahåndteringsplan, kunnskap om sikker lagring og arkivering forskningsdata, og hvordan du kan dele data med andre. Information in English.