Forskningsdata

Forskningsdata

Håndtering av forskningsdata - lagring, arkivering og deling

Forskningsdata må lagres og arkiveres på en sikker måte lokalt på NMBU server eller i godkjente arkiver. Forskningsdata skal være FAIR og kunne tilgjengeliggjøres der det er hensiktsmessig. Les mer om strategier og retningslinjer for håndtering av forskningsdata vedtatt av NMBU, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og EU.

Data

Nasjonale og internasjonale arkiv for lagring av forskningsdata

Data som genereres i pågående prosjekter skal lagres på en sikker måte lokalt ved NMBU eller på godkjente servere. Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. Arkivene kan være åpne for alle fagdisipliner eller domenespesifikke. 

Datahandtering

Datahåndteringsplaner og databehandling

En datahåndteringsplan - DataManagementPlan (DMP) er et dokument som beskriver hvordan forskningsdata vil bli ivaretatt (lagring og deling) både i løpet av levetiden i et prosjekt og etterpå. Les mer om datahåndteringsplaner og hvordan få grunnleggende ferdigheter i databehandling gjennom Software carpentry.

sensitive data

Håndtering av sensitive forskningsdata

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata eller håndterer data som berøres av personvernloven. Les mer her.

Fair kort

FAIR-prinsippene

FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata må være tilgjengelige, gjenfinnbare og gjenbrukbare.