Erasmus+ stipend

Opplæringsstipendet kan brukes til opphold ved en av NMBUs Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa eller ved en bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende. Målet er at du skal lære noe av å oppholde deg der, enten gjennom seminar, workshops, Erasmus Partner Week, jobbskygging, labkurs, metodekurs, sommerkurs, språkkurs eller lignende.

NB! Det er IKKE er mulig å søke om støtte til konferanser (bare seminar og workshops).

Det du lærer skal være til nytte i din arbeidshverdag og det skal bidra i internasjonaliseringsarbeidet ved NMBU.

Published 1. mars 2019 - 15:34 - Updated 13. oktober 2021 - 13:54