Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet/ useful mobility info

Useful information for researchers coming to NMBU

Dokumenter:

Sjekkliste - Arbeid i utlandet

Sjekkliste - Utenlandsk arbeidskraft i Norge

Websider:

Utveksling | NMBU - Studies Abroad | NMBU

Informasjon om eksterne finansieringskilder

Praktisk info om utenlandsopphold

Skatt ved utenlandsopphold

EURAXESS:Denne portalen innehar mye praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. 

 

 

 

Published 29. november 2016 - 11:31 - Updated 7. januar 2022 - 12:54