Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet

Nyttige dokumenter:

Sjekkliste - Arbeid i utlandet

Sjekkliste - Utenlandsk arbeidskraft i Norge

 

Nyttige sider:

NMBU utveksling (Facebook)

Informasjon om eksterne finansieringskilder

Praktisk info om utenlandsopphold

Skatt ved utenlandsopphold

Praktisk info for inngående forskermobilitet

EURAXESS:Denne portalen innehar mye praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. 

 

 

 

Published 29. november 2016 - 11:31 - Updated 10. mai 2019 - 8:38