Ønsker du å ta hele eller deler av en doktorgrad ved en utenlandsk institusjon?

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er verdensledende innen forskning på vitenskapelige problemer som er for komplekse til å håndteres av en enkelt nasjon eller akademisk disiplin. De har 23 medlemsland i alle verdens kontinenter og har som overordnet oppdrag å levere kunnskap som kan brukes til å løse globale problemer. Hver sommer inviterer de til et program hvor utvalgte doktorgradsstudenter får arbeide sammen med IIASAs forskere.

AKER SCHOLARSHIP

Stipend for deg som ønsker å ta en mastergrad eller doktorgrad (ph.d.-grad) ved ett av verdens ledende universiteter. Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder, så lenge du ikke har påbegynt studiet når du søker stipend. Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet. 

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. 

Les mer her

Vi støtter studier ved følgende universiteter:

 

 

 

Published 11. november 2015 - 14:34 - Updated 3. juni 2019 - 9:18