Gjesteforskerstipend

Forskningsavdelingen ved NMBU forvalter midler til gjesteforskere. De senere årene har det vært ca 300 000 kr til rådighet.

 

Gjesteforskerstipend

Ordningen gjelder utenlandske forskere med doktorgrad som skal oppholde seg ved NMBU i minst én måned i løpet av et akademisk år. Maksimalt støttebeløp per gjesteforsker er 50 000 kr. Søker (prosjektansvarlig) må være fast vitenskapelig ansatt ved NMBU. 

I budsjett for 2016 (US-sak 95/2015) er det ikke midler til gjesteforskeropphold ved NMBU. 

Andre kilder til finansiering av gjesteforskeropphold:             

 

Published 11. mars 2014 - 14:13 - Updated 22. desember 2015 - 14:23