Gjesteforskerstipend

Ordningen gjelder utenlandske forskere med doktorgrad som skal oppholde seg ved NMBU i minst én måned i løpet av et akademisk år. Maksimalt støttebeløp per gjesteforsker er 50 000 kr. Søker (prosjektansvarlig) må være fast vitenskapelig ansatt ved NMBU. 

I budsjett for 2016 (US-sak 95/2015) er det ikke midler til gjesteforskeropphold ved NMBU. 

Andre kilder til finansiering av gjesteforskeropphold:             

 

Published 11. mars 2014 - 14:13 - Updated 22. desember 2015 - 14:23