Mobilitet

NMBUs utenlandsstipend

NMBUs utenlandsstipend

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for fast ansatte forskere i forsknings- og utdanningstermin (søknadsfrist 1. november), og for ph.d.-kandidater og postdoktorer tilsatt enten i KD-finansiert rekrutteringsstilling eller fakultetsfinansiert stilling, samt spesialistkandidater (søknadsfrister 2. mai og 1. november).

NMBU MSCA Postdoctoral masterclass 2021

NMBU MSCA Postdoctoral masterclass 2021

NMBU aims at attracting talented young researchers by using the Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships programme (former MSCA individual fellowships). To achieve this NMBU will continue the MSCA Master Class in 2021.

Eksterne finansieringskilder for forskermobilitet

Eksterne finansieringskilder for forskermobilitet

Her finner du informasjon om eksterne finansieringskilder for utenlandsopphold og gjesteforskerstipend fra Forskningsrådet, EU (MSCA og Erasmus+), Fulbright, University of Minnesota, Peder Sather Center (US Berkeley) m.m.

Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet/ useful mobility info

Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet/ useful mobility info

Litt informasjon om utgående og inngående i mobilitet.

Mobility information for researchers.

Ønsker du å ta hele eller deler av en doktorgrad ved en utenlandsk institusjon?

Ønsker du å ta hele eller deler av en doktorgrad ved en utenlandsk institusjon?

Her finner du informasjon om internasjoanle institusjoner som tar i mot norske master- og ph.d.-studenter. Les mer om blant annet The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) og Aker Scholarship.

Erasmus+ stipend

Erasmus+ stipend

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved NMBU muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende.