Mobilitet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for fast ansatte forskere i forsknings- og utdanningstermin (søknadsfrist 1. november), samt for ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og spesialistkandidater (søknadsfrister 1. mai og 1. november). Les også viktig informasjon tilknyttet korona-situasjonen nederst i artikkelen. NB! Søknadsfristen er høsten 2021 forlenget fra 1. november til 15. november.

NMBU MSCA Postdoctoral masterclass 2021

NMBU MSCA Postdoctoral masterclass 2021

NMBU aims at attracting talented young researchers by using the Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships programme (former MSCA individual fellowships). To achieve this NMBU will continue the MSCA Master Class in 2021.

Eksterne finansieringskilder for forskermobilitet

Eksterne finansieringskilder for forskermobilitet

Her finner du informasjon om eksterne finansieringskilder for utenlandsopphold og gjesteforskerstipend fra Forskningsrådet, EU (MSCA og Erasmus+), Fulbright, University of Minnesota, Peder Sather Center (US Berkeley) m.m.

Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet/ useful mobility info

Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet/ useful mobility info

Her finner du nyttige nettsider og dokumenter med informasjon om utgående og inngående i mobilitet.

Useful information: this web page lists wehre you can find useful information (and documents with information) about inbound and outbound mobility.

Ønsker du å ta hele eller deler av en doktorgrad ved en utenlandsk institusjon?

Ønsker du å ta hele eller deler av en doktorgrad ved en utenlandsk institusjon?

Her finner du informasjon om internasjoanle institusjoner som tar i mot norske master- og ph.d.-studenter. Les mer om blant annet The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) og Aker Scholarship.

Erasmus+ stipend

Erasmus+ stipend

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved NMBU muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende.