Mobilitet

Når kan jeg reise på utveksling?

Nyttig informasjon ved utgående og inngående mobilitet

Her finner du nyttige nettsider og dokumenter med informasjon om utgående og inngående i mobilitet.

Mobilitet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU tildeler midler til utenlandsopphold for forskere i forskningstermin, ph.d.-kandidater og post doktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og spesialistkandidater. Utlysning årlig i høstsemesteret (okt/ nov) forutsatt budsjettvedtak.

Illustrasjon til Utveksling lenkeboks Opplev

Forskermobilitet - eksterne finansieringskilder

Her finner du informasjon om eksterne finansieringskilder for utenlandsopphold og gjesteforskerstipend (Forskningsrådet, Fulbright m.m), og NMBUs deltakelse i internasjonale sentre/ institusjoner som skal fremme forskermobilitet.