Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Policy knyttet til åpen tilgang til forskningsdata 

Det er en forventning om at alle forskningsdata i prosjekter finansiert av Forskningsrådet og EU, er åpent tilgjengelig. I noen tilfeller kan det likevel være gode grunner til at ikke alle er åpne. Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Åpen tilgang til forskningsdata i EU/ H2020

Kommisjonen har gjort det mulig å få tilgang til og gjenbruk av forskningsdata generert av H2020-prosjekter gjennom Open Research Data Pilot. ORD-piloten er åpen for alle fagområder og tar hensyn til behovet for å balansere åpenhet og beskyttelse av vitenskapelig informasjon, kommersialisering og immaterielle rettigheter (IPR) med utgangspunktet om at forskningsdata skal være 

"så åpent som mulig, så lukket som nødvendig"


Deltakelse i ORD-piloten er ikke en del av evalueringen av søknader til H2020. ORD-piloten krever at forskere lager en datahåndteringsplan (DMP) for de dataene som trengs for å validere resultatene presentert i vitenskapelige publikasjoner. Andre forskningsdata kan også inkluderes, men på frivillig basis.

Deling og lagring av forskningsdata ved NMBU

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon eller som produseres i pågående prosjekter må lagres på en sikker måte i egne, nasjonale eller internasjonale arkiver. Les mer om datahånderingsplaner (DMP), arkiver og deling og lagring av forskningsdata på NMBUs nettsider.

 

Bilderesultat for datastorage

Published 27. mai 2016 - 8:53 - Updated 2. januar 2020 - 10:13