NMBU Brage - institusjonelt åpent vitenarkiv

NMBU Brage driftes av Universitetsbiblioteket og er et institusjonelt åpent vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale. NMBU Brage har som målsetting å gi sikker, digital lagring av universitetets produksjon av forskningsarbeider, samt å gjøre disse tilgjengelig for alle via internett. Hovedhensikten med universitets publiseringsarkiv er at det skal bidra til størst mulig spredning av den offentlig finansierte forskningen, til beste for videre forskning, for utdanning, for næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger.

  • Masteroppgaver arkiveres og gjøres elektronisk tilgjengelig.
  • Vitenskapelige artikler, rapporter, kapitler og bøker egenarkiveres av forskere via CRIStin.
Published 10. desember 2014 - 15:03 - Updated 29. august 2017 - 8:33