Åpen forskning

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. På denne sidene finner du videre informasjon om NMBUs OA politikk, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk på området.

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom "Gull" Open Access, "Grønn" Open Access eller via "les og publiser" avtalene med forlagene Elsevier, Wiley, Taylor&Francis, SpringerNature, Sage, American Chemical Society (ACS) og Oxford Univ. Press. På denne siden finner du videre informasjon om Open Access politikk ved NMBU, nasjonalt og internasjoanlt/ EU. 

Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige. Les mer om åpen tilgang til forskningsdata her.

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Les mer om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

NMBU Brage - institusjonelt åpent vitenarkiv

NMBU Brage - institusjonelt åpent vitenarkiv

All vitenskapelig publisering ved NMBU kan legges ut i det åpne vitenarkivet NMBU Brage

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering.

Fondet har fått tilført ekstra midler fra NMBU for 2020. Dette betyr at vi igjen kan gi støtte til publisering i såkalte "gull" åpne tidsskrifter som ikke inngår i avtalene NMBU har via UNIT.

 

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Åpen forskning inkluderer tilgang til publikasjoner, data, metoder og mer. I denne artikkelen finner du flere e-læringskurs og eksterne ressurssider innen Åpen forskning (Open Science).