Åpen forskning

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. På denne sidene finner du videre informasjon om NMBUs OA politikk, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk på området.

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner - Open Access

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner (Open Access) oppnås gjennom Gull Open Access, Grønn Open Access, Hybridpublisering eller via nye avtaler med forlagene Elsevier og Wiley. På denne sidene finner du videre informasjon om NMBUs OA politikk, nasjonal Open Access politikk og EUs politikk på området.

Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Åpen tilgang til forskningsdata - Open Data

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige. Les mer om åpen tilgang til forskningsdata her.

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Røvertidsskrifter, useriøse forlag (predatory publishers) og konferanser

Les mer om hvordan du unngår å publisere og formidle din forskning i useriøse tidskrift, såkalte "røvertidsskrift" og på useriøse vitenskapelige konferanser.

NMBU Brage - institusjonelt åpent vitenarkiv

NMBU Brage - institusjonelt åpent vitenarkiv

All vitenskapelig publisering ved NMBU kan legges ut i det åpne vitenarkivet NMBU Brage

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. Årets midler på kr. 300.000 er brukt opp og vi vil derfor ikke behandle nye søknader før eventuelle nye midler fra Norges Forskningsråds STIM-OA program foreligger i løpet av høsten 2020.

 

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Eksterne ressurssider om åpen forskning

Åpen forskning inkluderer tilgang til publikasjoner, data, metoder og mer. I denne artikkelen finner du flere e-læringskurs og eksterne ressurssider innen Åpen forskning (Open Science).