Marie Skłodowska-Curie actions - RISE

Hva er Marie Skłodowska Curie Actions - RISE?

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) - RISE støtter utveksling og mobilitet av forskere, administrativ ansatte og andre mellom akademia, institusjoner og næringslivet i Europa og resten av verden. Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og er tematisk helt bottom-up. RISE involverer korttidsutveksling (1–12 måneder). Vi kan benytte oss av disse internasjonale og tverrsektorielle utvekslingene basert på et felles forsknings- og innovasjonsprosjekt.

MSCA RISE gir muligheter for å:

  • utveksle ansatte ved forsknings- og innovasjonsinstitusjoner globalt
  • koble akademiske institusjoner og næringsliv i nettverk
  • styrke institusjonens internasjonale relevans og ansattes karriereutvikling
  • etablere et Horisont 2020-prosjekt som kan gi deg nettverk for andre EU-prosjekter

Hvem er målgruppen:

Konsortier som gjennomfører et felles forskningsprosjekt med utveksling av ansatte (forskere, teknikere og ledelse).

For offisiell og fullstendig informasjon om utlysningen, se Participant Portal i Horisont 2020. Søknadsfristen er 05.04.2017.

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) er en del av Horisont 2020, og har fire hovedvirkemidler, hvorav RISE er et av disse. MSCA bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer.

Published 12. desember 2016 - 9:11 - Updated 15. February 2017 - 11:13