CORE Organic - ERA-net

Hva er CORE Organic?

Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems (CORE Organic) er et ERA-net med 25 partnere fra 19 land. Målsettingen med CORE Organic er å forbedre kunnskapsgrunnlaget og innovasjonskapasiteten for utviklingen av økologisk mat og landbruk.

Hvilke tematiske områder kan man søke på?

Norske miljøer kan søker om støtte til prosjekter innenfor følgende temaområder:

  • Plant production
  • Feed, local
  • Food Processing

Søknadsinformasjon

Utlysningen er et samarbeid mellom ERA-nettet ORE Organic og EU-kommisjonen, et såkalt Cofund.

Institusjoner som er involvert i forskning/innovasjon og opererer i samsvar med nasjonale regler, herunder selskaper, er invitert til å søke. Konsortiene må bestå av minst fem uavhengige juridiske enheter fra minst fem forskjellige CORE Organic partnerland som deltar med finansiering i den enkelte topic-en.

Det maksimale budsjettet som kan være forespurt fra CORE Organic midler er 1,5 million euro per søknad herunder koordineringskostnader, men egenandel («in-kind» bidrag) kan bli lagt til på toppen av dette beløpet.

Prosjektene bør starte mellom 1. mars og 1. mai 2018. Prosjektvarighet er maksimalt 36 måneder.

Utlysningen vil følge en to-trinns prosedyre med pre-søknad (trinn 1) og full søknad (trinn 2).

Flere detaljer finnes i utlysningsteksten og på nettstedet til CORE Organic.

Published 8. desember 2016 - 13:19 - Updated 13. desember 2016 - 15:51