Utlysninger

  • Horisont 2020 inkludert ERC og MSCA
    Utlysninger i Horisont 2020 ligger på EU-kommisjonens nettside Funding and Tenders. Fristene er veldig spredte og varierer mellom de ulike underprogrammene. Se også Utlysninger under søknadsetablering. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ønsker hjelp til å finne relevante utlysninger.

  • COST - Open Call
    Gjennom COST dannes vitenskapelige nettverk. COST gir støtte til nettverksaktiviteter som workshops, konferanser, korttids forskningsopphold, publisering og evalueringer. Selve forskningsaktivtetene må ha annen finansiering. Initiativet til samarbeidsprosjekter i COST, kalt aksjoner, etableres på grunnlag av forslag fra forskerne selv, og det er ingen tematiske begrensninger. COST har to åpne utlysninger hvert år. For mer informasjon se programmets hjemmeside.
Published 4. mai 2016 - 13:49 - Updated 11. mars 2019 - 12:16