Utlysninger

 • Horisont 2020
  Utlysninger i Horisont 2020 ligger på EU-kommisjonens nettside Participant Portal. Fristene er veldig spredte og varierer mellom de ulike underprogrammene. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ønsker hjelp til å finne relevante utlysninger.

 • ERA-nettet CoBioTech: "Bioteknologi for en bærekraftig bioøkonomi".
  Frist for første trinn er 03.02.2017. Søknadene må være rettet mot ett av følgende topics: bærekraftig produksjon og omdannelsen av forskjellige typer av utgangsmaterialer  og bioressurser, nye produkter, verdiøkende  produkter og forsyningstjenester, bærekraftig industrielle prosesser. Du finner alle detaljer på nettsiden for utlysningen.
 • ERA-nettet MarTERA - Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi
  Søknadsfristen 31.03.2017. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi. Forskningsrådets nettside for utlysningen

 • ERA-nettet CORE Organic
  Søknadsfrist 1. mars 2017. Forskere (pre proposals) på økologiske produksjonssystemer for mat inviteres til å søke. Les mer.
 • JPI FACCE SURPLUS
  Søknadsfrist for pre-proposals 7.3.2107. Utlysningen er åpen for søknader på småskala bioraffinerier for intensivering av mat- og biomasseproduksjon. Det er forventet at de som tenker å søke tar kontakt med Forskningsrådet i god tid før søknadsfristen i mars. Forskningsrådets nettside for utlysningen
 • SUSFOOD2 - Forskning på bærekraftig matproduksjon
  Søknadsfrist for skisser: 13.03.2017, frist for full søknad: 08.09.2017. Det nye ERA-NET Cofund lyser ut midler til internasjonale samarbeidsprosjekter om bærekraftig produksjon og forbruk av mat og åpner for innsending av obligatoriske prosjektskisser. Forskningsrådets nettside for utlysningen
         
 • Research and Innovation Staff Exchange - MSCA RISE
  Søknadsfristen 05.04.2017. Marie Skłodowska Curie Actions RISE støtter utveksling og mobilitet av forskere, administrativ ansatte og andre mellom akademia, institusjoner og næringslivet i Europa og resten av verden. Les mer

 • COST - nye aksjoner november 2016
  25 nye forskernettverk skal starte opp og det er nå mulig å søke deltakelse i de nye aksjonene. Les mer.
Published 4. mai 2016 - 13:49 - Updated 17. February 2017 - 13:43