Kontaktpersoner

 Hvem kan hjelpe deg med hva?

Kontaktpersoner

Støtte til søknader og prosjekter i Horisont 2020 blir utført i samarbeid mellom den sentrale universitetsadministrasjonen og enhetene. EU-rådgiverne i universitetsadministrasjonen har særlig ansvar for informasjon, søknadsprosedyrer og kontraktsfase. Ansvaret for den daglige driften av EU-prosjekter ligger hos enhetene, men universitetsadministrasjonen kan også gi støtte i denne fasen. EU-project controller har et særlig ansvar for å bistå enhetene når det gjelder økonomi og rapportering.

 

 

EU-rådgivere, for finansieringsmuligheter, søknadsutvikling og generelle spørsmål:                        

Monica Holthe
monica.holthe@nmbu.no, +47 67 23 01 52

Elisabeth Tangstad
elisabeth.tangstad@nmbu.no, +47 67 23 01 70

Per Ivar Høvring
per.ivar.hovring@nmbu.no

Bistand til fakultetene for økonomi og rapportering: EU-project controller Gunn H. Bremnes

Kontaktpersoner ved fakultetene for økonomi og rapportering:

VET: Line Raanes Pedersen, Nina Nervik, Elin Pålerud
HH: Berit Pettersen
BIOVIT: Gro Stokke Liverød, Jan Ove Rabben
KBM: Ann Kristin Øyen
REALTEK: Torgeir Pedersen
MINA: Gunnar Jensen, Christel Celine Nguyen
LANDSAM: generelle spørsmål: Ingunn Andersen, økonomi: Sidsel Gulbrandsen, Marko Pavlovic
 

Juridiske spørsmål, kontrakter, avtaler, IPR: Jurist Vegard Arnhoff og Mari Augesen

Lage kommunikasjonsplan (i søknaden) og rådgiver for implementering av kommunikasjons/formidlingsplan: Joanna Boddens-Hosang

Bistand fra konsulentfirma
NMBU samarbeider med flere konsulentfirmaer som kan bistå universitetet med å utarbeide søknader. Disse firmaene har lang erfaring med å skrive søknader og veilede klienter. Noen av dem evaluerer søknader for EU-kommisjonen. De tilbyr bl.a individuell veiledning i hele søknadsprosessen og preevaluering av søknader. De dekker alle søknadstyper og fagområder i Horisont 2020. Kontakt EU-rådgiverne hvis du ønsker bistand fra en konsulentfirma. Kostnadene kan i de fleste tilfeller dekkes over PES-midlene.

Published 14. juli 2014 - 22:22 - Updated 9. juli 2019 - 13:11