Kontaktpersoner

 Hvem kan hjelpe deg med hva?

Kontaktpersoner

Støtte til søknader og prosjekter i Horisont 2020 blir utført i samarbeid mellom den sentrale universitetsadministrasjonen og enhetene. EU-rådgiverne i universitetsadministrasjonen har særlig ansvar for informasjon, søknadsprosedyrer og kontraktsfase. Ansvaret for den daglige driften av EU-prosjekter ligger hos enhetene, men universitetsadministrasjonen kan også gi støtte i denne fasen. EU-project controller har et særlig ansvar for å bistå enhetene når det gjelder økonomi og rapportering.

EU-rådgivere, for spørsmål knyttet til finansieringsmuligheter, søknadsutvikling og generelle spørsmål:                        

Monica Holthe
monica.holthe@nmbu.no, +47 67 23 01 52

Jessica Kathle
jessica.kathle@nmbu.no+47 67 23 01 66

Elisabeth Tangstad
elisabeth.tangstad@nmbu.no, +47 67 23 01 70

Kontaktpersoner ved instituttene for økonomi og rapportering:

VET: Dalibor Bosnjak, Ronny Reite, Nina Nervik, Elin Pålerud
HH: Berit Pettersen
BIOVIT: Gro Stokke Liverød, Jan Ove Rabben
KBM: Ann Kristin Øyen
REALTEK: Torgeir Pedersen, Kristine Dehli Høitomt
MINA: Gunnar Jensen, Christel Celine Nguyen
LANDSAM: generelle spørsmål: Ingunn Andersen, økonomi: Sidsel Gulbrandsen, Rune Eikanger
 

Bistand til instituttene for økonomi og rapportering: EU-project controller Gunn H. Bremnes og Seniorkonsulent Line Raanes Pedersen 

Juridiske spørsmål, kontrakter, avtaler, IPR: Jurist Vegard Arnhoff 

Lage kommunikasjonsplan (i søknaden): Joanna Boddens-Hosang

Bistand fra konsulentfirma
NMBU samarbeider med flere konsulentfirmaer som kan bistå universitetet med å utarbeide søknader. Disse firmaene har lang erfaring med å skrive søknader og veilede klienter. Noen av dem evaluerer søknader for EU-kommisjonen. De tilbyr bl.a individuell veiledning i hele søknadsprosessen og preevaluering av søknader. De dekker alle søknadstyper og fagområder i Horisont 2020. Kontakt EU-rådgiverne hvis du ønsker bistand fra en konsulentfirma. Kostnadene kan i de fleste tilfeller dekkes over PES-midlene.

Published 14. juli 2014 - 22:22 - Updated 30. januar 2018 - 13:07