Kontaktpersoner

Støtte til søknader og prosjekter i Horisont Europa/Horisont 2020 blir utført i samarbeid mellom den sentrale universitetsadministrasjonen og enhetene. EU-rådgiverne i universitetsadministrasjonen har særlig ansvar for informasjon, søknadsprosedyrer og kontraktsfase. Ansvaret for den daglige driften av EU-prosjekter ligger hos enhetene, men universitetsadministrasjonen kan også gi støtte i denne fasen. EU-project controller har et særlig ansvar for å bistå enhetene når det gjelder økonomi og rapportering.

EU-rådgivere, for finansieringsmuligheter, søknadsutvikling og generelle spørsmål:                        

Monica Holthe
monica.holthe@nmbu.no, +47 67 23 01 52

Elisabeth Tangstad
elisabeth.tangstad@nmbu.no, +47 67 23 01 70

Per Ivar Høvring
per.ivar.hovring@nmbu.no+47 67 23 01 62

Bistand til fakultetene for økonomi og rapportering: EU-project controller Gunn H. Bremnes

Kontaktpersoner ved fakultetene for økonomi og rapportering:

BIOVIT: Gro Stokke Liverød, Jan Ove Rabben
HH: Berit Pettersen
KBM: Ann Kristin Øyen
LANDSAM: Ingrid StefanoKristin AureSidsel Gulbrandsen 
MINA: Gunnar Jensen, Natalia Danchenko
REALTEK: Torgeir Pedersen
VET: Mari Elisabeth Smith


Juridiske spørsmål, kontrakter, avtaler, IPR:
Jurist Vegard Arnhoff og Mari Augensen Mathisen

Lage kommunikasjonsplan (i søknaden) og rådgiver for implementering av kommunikasjons/formidlingsplan: Joanna Boddens-Hosang

Bistand fra konsulentfirma
NMBU samarbeider med flere konsulentfirmaer som kan bistå universitetet med å utarbeide søknader. Disse firmaene har lang erfaring med å skrive søknader og veilede klienter. Noen av dem evaluerer søknader for EU-kommisjonen. De tilbyr bl.a individuell veiledning i hele søknadsprosessen og preevaluering av søknader. De dekker alle søknadstyper og fagområder i Horisont Europa. Kontakt EU-rådgiverne hvis du ønsker bistand fra en konsulentfirma. Kostnadene kan i de fleste tilfeller dekkes over PES-midlene.

Published 14. juli 2014 - 22:22 - Updated 23. november 2022 - 10:04