Kontaktpersoner

Støtte til søknader og prosjekter i Horisont 2020 blir utført i samarbeid mellom den sentrale universitetsadministrasjonen og instituttene. EU-rådgiverne i universitetsadministrasjonen har særlig ansvar for informasjon, søknadsprosedyrer og kontraktsfase. Ansvaret for den daglige driften av EU-prosjekter ligger hos instituttene, men universitetsadministrasjonen kan også gi støtte i denne fasen. EU-projectkontrolleren har et særlig ansvar for å bistå instituttene når det gjelder økonomi og rapportering.

EU-rådgivere, for spørsmål knyttet til finansieringsmuligheter, søknadsutvikling og generelle spørsmål:                        

Monica Holthe
monica.holthe@nmbu.no, +47 67 23 01 52

Jessica Kathle
jessica.kathle@nmbu.no+47 67 23 01 66

Magnus Seierstad
magnus.seierstad@nmbu.no, +47 67 23 01 71

Elisabeth Tangstad
elisabeth.tangstad@nmbu.no, +47 67 23 01 70

Kontaktpersoner ved instituttene for økonomi og rapportering:

BasAM: Dalibor Bosnjak
HH: Berit Pettersen
IHA: Gro Stokke Liverød
KBM: Ann Kristin Øyen
ILP: Rune Eikanger
IMT: Torgeir Pedersen, Kristine Dehli Høitomt 
IMV: Christel Celine Nguyen
INA: Gunnar Jensen
IPV: Mikal Johansen
MatInf: Elin Pålerud
Noragric: generelle spørsmål: Ingunn Andersen, økonomi: Sidsel Gulbrandsen
ProdMed: Nina Nervik
SportFaMed: Ronny Reite

Bistand til instituttene for økonomi og rapportering: EU-project controller Gunn H. Bremnes og Seniorkonsulent Line Raanes Pedersen 

Juridiske spørsmål, kontrakter, avtaler, IPR: Jurist Vegard Arnhoff

Bistand fra konsulent firma
NMBU samarbeider med flere konsulentfirmaer som kan bistå universitetet med å utarbeide søknader. Disse firmaene har lang erfaring med å skrive søknader og veilede klienter. Noen av dem evaluerer søknader for EU-kommisjonen. De tilbyr bl.a individuell veiledning i hele søknadsprosessen og preevaluering av søknader. De dekker alle søknadstyper og fagområder i Horisont 2020. Kontakt EU-rådgiverne hvis du ønsker bistand fra en konsulentfirma. Kostnadene kan i de fleste tilfeller dekkes over PES-midlene.

Published 14. juli 2014 - 22:22 - Updated 10. mai 2017 - 21:13