Rådgivning og hjelp

NMBU tilbyr profesjonell støtte for søknader og prosjekter i Horisont Europa /Horisont 2020. I universitetsadministrasjonen er det tre EU-rådgivere, en EU-Project Controller og to jurister som kan bistå, og fakultetene har administrativt personale som kan hjelpe til med budsjettering og prosjektdrift, inkludert rapportering. I tillegg har NMBU avtale med eksterne konsulentfirma som hjelper universitetet både med utforming av søknader og drifting av prosjekter. Se listen over alle kontaktpersonene og hvem som gjør hva. 

Hva kan du få hjelp til?

 • Informasjon om finansieringskilder og søknadsmuligheter
 • Konseptutvikling og evaluering av konsept for finansieringskilder
 • Utforming av søknader, preevaluering av søknader
 • Utforming av kommunikasjonsplan
 • Sette opp budsjett
 • Finne fram til relevante dokumenter og kontaktpersoner
 • Utforming og kvalitetssikring av kontrakter og avtaler
 • Immaterielle rettigheter (IPR)
 • Kontraktsfase
 • Prosjektdrift (økonomi, rapportering, revisjonsforberedelse osv.)
 • Kommersialisering av forskningsresultater
 • Økonomisk støtte for å utarbeide EU-søknader (PES - Prosjektetableringsstøtte)
 • Økonomisk støtte til posisjonering mot Horisont Europa (vanligvis årlig utlysning)

Bistand fra konsulentfirma

NMBU samarbeider med flere konsulentfirmaer som kan bistå universitetet med å utarbeide søknader. Disse firmaene har lang erfaring med å skrive søknader og veilede klienter. Noen av dem evaluerer søknader for EU-kommisjonen. De tilbyr bl.a individuell veiledning i hele søknadsprosessen og preevaluering av søknader. De dekker alle søknadstyper og fagområder i Horisont Europa. Kontakt EU-rådgiverne hvis du ønsker bistand fra en konsulentfirma. Kostnadene kan i de fleste tilfeller dekkes over PES-midlene.

Prosjektetableringsstøtte (PES)

Prosjektetableringsstøtten (PES) brukes til å dekke kostnader knyttet til utarbeiding av søknadsinitiativ til Horisont Europa. Les mer her.

Published 10. mai 2014 - 8:51 - Updated 28. mars 2022 - 21:12