MSCA Doctoral Networks og MSCA Staff Exchange

Tid og sted: webinar, 16. april 2021 09:00 - 13:00 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) består av ulike "bottom-up"-ordninger som støtter forskere i alle stadier av karrieren. MSCA Doctoral Networks var i Horisont 2020 kjent som MSCA ITN, og MSCA Staff Exchange het MSCA RISE. Selv om det er nye navn, vil mye være likt også i Horisont Europa. 

MSCA Doctoral Networks (DN) er ikke rene forskningsprosjekter, men nettverksordninger der man måles både på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne PhD-studenter til en fremtidig karriere i og utenfor akademia, og evne til å gjennomføre hoved- og delprosjekter på beste måte innenfor de gitte rammene. MSCA DN forventes å ha sin neste søknadsfrist 16. november 2021.

EU-Kommisjonen har ikke laget egne sider om MSCA DN ennå, men her kan du finne informasjon om det tidligere MSCA ITN: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/research-networks_en

MSCA Staff Exchange (SE) er for deg som er lønnet medarbeider i akademia eller andre sektorer, og som vil jobbe i nettverk og utveksle kunnskap. Søker må ha en prosjektgruppe (konsortium) bak søknad til MSCA SE. MSCA SE forventes å ha sin neste søknadsfrist 9. mars 2022.

Kommisjonen har ikke laget egne sider om MSCA SE ennå, men her kan du finne informasjon om det tidligere MSCA RISE: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en

For påmelding og program, se https://nettskjema.no/a/191600

Peter Sheard  (Trend 2000) holder webinaret som gjennomføres på engelsk.

Ta kontakt med Per Ivar Høvring  eller Monica Holthe hvis du har spørsmål.


 
Published 8. April 2021 - 16:13 - Updated 5. september 2022 - 13:17