Interne kurs og arrangement

 

 

Juni 2021     ERC Beyond

                                      (foreløpig ikke bekreftet) ta kontakt med EU-teamet for informasjon om nytt kurs.

4.5.2021     MSCA Doctoral Networks og MSCA Staff Exchange

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) består av ulike ordninger som støtter forskere i alle stadier av karrieren. MSCA Doctoral Networks var i Horisont 2020 kjent som MSCA ITN, og MSCA Staff Exchange het MSCA RISE.

MSCA Doctoral Networks (DN) er ikke rene forskningsprosjekter, men nettverksordninger der man måles både på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne PhD-studenter til en fremtidig karriere i og utenfor akademia. MSCA DN forventes å ha sin neste søknadsfrist 16. november 2021.

MSCA Staff Exchange (SE) er for deg som er lønnet medarbeider i akademia eller andre sektorer, og som vil jobbe i nettverk og utveksle kunnskap. Søker må ha en prosjektgruppe (konsortium) bak søknad til MSCA SE. MSCA SE forventes å ha sin neste søknadsfrist 9. mars 2022.

Vi ser ikke helt bor fra at også de som skal søke om Nasjonale forskerskoler til Forskningsrådets utlysning i september vil kunne snappe opp et og annet av nytte her. Kanskje skal man søke både MSCA DN og forskoler?

Seminaret vil bli holdt av Peter Sheard (Trend 2000), webinar kl. 9:00-1300 -utløpt, ta kontakt med EU-teamet for informasjon om nytt kurs.

15.4.2021     ERC basics

European Research Council (ERC) gir kanskje de mest prestisjefylte tildelingene i Europa, men de er ikke umulige å få. Du må ha en konkurransedyktig CV, men enda viktigere er å ha en spennende forskningsidé. De som nylig søkt Forskningsrådets unge talenter eller de som scorer bra på sine søknader til FRIPRO bør vurdere å søke ERC. Den første delen av webinaret vil gi informasjon om «ERC basics» mens del to vil ta for seg søkeprosessen og støtte ved NMBU.

Se oppslag på intranett for program og påmelding utløpt, ta kontakt med EU-teamet for informasjon om nytt kurs.

9.4.2021      MSCA Postdoctoral fellowship

Som karrierefremmende og nettverksbyggende virkemiddel for yngre forskere er Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) anerkjent som et av de viktigste i Europa. Flere av yngre forskere kunne ha nytte av et utenlandsopphold dersom de ønsker seg en karriere innen akademia.

Gjennom European Postdoctoral Fellowships kan man få ett to-årig opphold ved en annen europeisk institusjon, mens man gjennom Global Postdoctoral Fellowships kan ha to år ved en institusjon utenfor Europa og så et år tilbake ved NMBU. Vi forventer at MSCA PF vil ha søknadsfrist 15. september 2021

Man kan ikke ha en doktorgrad som er eldre enn 8 år på søkertidspunktet. Det er fint å starte tidlig, så også de som ikke helt er ferdig med doktorgraden ennå er velkomne. Søkere til neste års utlysning fra Forskningsrådets utlysning av «Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet» (FRIPRO mobilitetsstipend) vil ha nytte av å delta. 

For påmelding og program: -utløpt, ta kontakt med EU-teamet for informasjon om nytt kurs. 

20.11.2020   Lanseringsseminar for Horisont Europa

Følg lenken for mer informasjon om webinaret. 

 

Published 19. mars 2021 - 16:45 - Updated 1. september 2021 - 10:01