Struktur

1. Excellent Science fokuserer på ordninger som styrker og utvider grunnlaget for kvalitet i europeisk forskning. Grunnforskningen er samlet i denne pilaren som består av instrumentene:

2. Industrial Leadership skal støtte opp om teknologi og innovasjon som kan styrke europeisk industri og næringsliv. Dette skal oppnås gjennom:

3. Societal Challenges skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer i Europa og resten av verden. Disse er tematisk inndelt i:

I tillegg til disse tre pillarene finnes følgende satsinger/programmer:

Science with and for Society: skal styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Spreading Excellence and Widening Participation: skal støtte utviklingen av fremragende forskning i de lavt presterende medlemsstatene og øke deres deltagelse i H2020 og ERA gjennom partnerskap med internasjonalt ledende fagmiljøer.

European Institute of Innovation and Technology (EIT): skal øke innovasjonskapasiteten i Europa ved å binde sammen de tre delene av kunnskapstriangelet i Kunnskaps- og innovasjonsfellesskap (KIC)

Euratom: forskningsprogram for kjernefysisk forskning og opplæring. Se også Forskningsrådets nettsider.

Published 16. juli 2014 - 15:02 - Updated 3. juni 2019 - 9:11