Lanseringsseminar Horisont Europa 20. november

Tid: 20. november kl. 09:30 - 13:40
Arrangementstype: Webinar

Peter Sheard fra Trend 2000 vil presentere programmet. I tillegg får du høre en forskers erfaringer fra Horisont 2020 og en dekans tilnærming til Horisont Europa.


Program:


09:30 - 09:35 Velkommen

09:35 - 09:45 Introduksjon v/Prorektor Siri Fjellheim                           

09:45 - 12:45 Horizon Europe v/Peter Sheard, Trend 2000:

  • Session 1: Introduction to Horizon Europe, structure and what has changed since H2020
  • Pause (10:30-10:40)
  • Session 2: Individual Grants in Horizon Europe
  • Pause (11:30-12:00)
  • Session 3: Collaborative Grants in Horizon Europe
12:55 - 13:15  Veien frem til samarbeidsprosjektet PhotonFood i Horisont 2020 v/Professor Achim Kohler, Fakultetet for realfag og teknologi

13:15 - 13:30  Horisont Europa - strategi og tilnærminger ved Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap v/Ågot Aakra, Dekan, Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

13.30 - 13.40 Avslutning


Påmelding via nettskjema. Påmeldte vil etter hvert få tilsendt en lenke til webinaret. Påmeldingsfrist: 18. november 2020. 
PÅMELDINGSFRISTEN HAR UTLØPT

Språk: Introduksjon av Horizon Europe gjennomføres på engelsk, resten på norsk. 
Published 29. oktober 2020 - 16:54 - Updated 5. januar 2021 - 8:57