Horisont Europa - oppølgeren til Horsiont 2020

Horisont Europa

Foreslått budsjettet er ca. 97 milliarder euro. De første arbeidsprogrammene (utlysningene) vil bli offentliggjort høsten 2020. Det nye programmet sies å være «en evolusjon og ikke en revolusjon». Som H2020 er programmet bygget opp rundt en tre-pillarstruktur med tverrgående aktiviteter, med noen justeringer av områder og instrumenter. De foreslåtte pillarene er:

 • Open Science
 • Global Challenges
 • Open Innovation 

Open Science:

 • European Research Council (ERC)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)​
 • Forksningsinfrastruktur

Globale utfordringer og europeisk industriell konkurranseevne:

Klynger:

 • Health
 • Culture and Inclusive Society
 • Civil Security for Society
 • Digital, Industry and Space
 • Climate and Energy
 • Bio economy, Food, Natural Resources and Environment

Samfunnsvitenskap og humaniora (SSH) skal spille en viktig rolle i alle klyngene. Foreslåtte «missions» vil hovedsakelig bli realisert innen Pilar II (Globale utfordringer og europeisk industriell konkurranseevne) men de kan også dra nytte av andre deler av programmet. Det er foreslått fem missions for de første utlysningene i Horsiont Europa: 

 1. Adaption to Climate Change and Social Transformation
 2. Cancer
 3. Healthy Waters
 4. Carbon-Neutral and Smart Cities
 5. Soil Health and Sustainable Food Systems 

Åpen innovasjon:

 • European Innovation Council (EIC)
 • European Innovation Ecosystems
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

Tverrgående aktiviteter: Widening participation and strengthening the European Research Area

 • Widening Participation and Sharing Excellence
 • Reforming and Enhancing the European Research and Innovation System  

Norge forventes å delta i Horisont Europa som et assosiert land, slik vi gjør i H2020. Offisielle dokumenter og de siste nyhetene finner du på EU-kommisjonens nettside for Horisont Europa.

 

Published 11. juli 2019 - 13:12 - Updated 4. oktober 2022 - 8:55