Prosjekttyper

Horisont 2020 byr på en rekke ulike muligheter for finansiering. Det er muligheter både for grunnforskning og anvendt forskning, for samarbeidsprosjekter såvel som prosjekter for enkeltforskere, for top-down emne-drevet forskning og bottom-up-drevet forskning. Det er muligheter for forskere i alle faser av karriæren og for forskere både i og utenfor Europa.

Samarbeidsprosjekter vs. prosjekter for enkeltforskere:

  • Samarbeidsprosjekter (Collaborative Research), åpner for et samarbeid mellom ulike partnere fra akademia, industri, bedrifter og samfunnsaktører i ulike typer prosjekter. Denne prosjekttypen finner du typisk innenfor Societal Challenges.
  • Finansiering av enkeltforskere (og eventuelt hans/hennes team) skjer gjennom ordningene i European Research Council (ERC) og Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA).

Bottom-up vs. top-down prosjekter:

  • Bottom-up finansiering, hovedsakelig via European Research Council (ERC), Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) og Future Emerging Technologies (FET).
  • Top-down emne-drevet finansiering, typisk innenfor Societal Challenges  (graden av spesifiseringer/avgrensninger variere mye).

For detaljer, se Innhold i Horisont 2020 eller ta kontakt med EU-koordinatorene for å få hjelp til å finne riktig utlysning for deg. Lenke til utlysningene.

Published 16. juli 2014 - 15:49 - Updated 2. juli 2018 - 10:10