Programmer

Horisont 2020

Horisont 2020  er EUs viktigste instrument for finansiering av forskning og innovasjon. Programmet løper i perioden 2014-2020 og har et budsjett på ca. 80 milliarder euro. Programmet skal fremme vekst og arbeidsplasser i Europa og sikre Europas globale konkurranseevne. Horisont 2020 har fokus på tre hovedområder:

 1. Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), fremtidsteknologier (FET) og infrastruktur ligger.
 2. Konkurransedyktig næringsliv. Her ligger nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
 3. Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje pilaren i Horisont 2020. Sju sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:
   
 4. Helse og demografisk endring
 5. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
 6. Sikker, ren og effektiv energi
 7. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
 8. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
 9. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
 10. Sikre samfunn 

I tillegg til disse tre pilarene kommer:
Science with and for Society
Widening Participation and Spreading Excellence (WIDESPREAD)
European Institute of Innovation and Technology                           

Utlysningene i Horisont 2020 ligger på EU-kommisjonens nettside Funding and tenders. Fristene er veldig spredte og varierer mellom de ulike underprogrammene. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ønsker hjelp til å finne relevante utlysninger. 

Andre europeiske programmer:

Published 6. januar 2021 - 19:03 - Updated 6. januar 2021 - 19:03