Formelle opplysninger

NMBU er registrert med følgende i Horisont Europa/Horisont 2020

PIC: 999902967
Legal entity: NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
Akronym: NMBU (både på norsk og engelsk)
VAT: NO969159570MVA
NACE code (main area of activity): Higher Education
LEAR (Legal Entity Appointed Representative): EU-rådgiver Monica Holthe

Ved å skrive inn PIC i det elektroniske søknadsskjemaet vil deler av A-skjemaene fylles ut automatisk med administrative data om NMBU.

Autoriserte representanter

Dekan signerer på nye søknader, kontrakter og avtaler. Hvis dekan ikke er tilgjengelig kan Forskningsdirektøren signere.

Merk følgende: Hvis budsjettet gjelder flere fakultet eller går ut over fakultetets egne budsjettrammer skal Forskningsdirektøren signere.

Dekan skal alltid godkjenne søknader før de sendes.

Vitenskapelig kontaktperson 

Vitenskapelig kontaktpeson for prosjektene er vanligvis ansvarlig forsker.

Kontaktperson for administrative, juridiske og finansielle aspekter 

Fakultetene har egne rutiner for hvem som skal føres opp. Det kan f.eks. være:  

  • Dekan
  • En person i administrasjonen, f.eks. administrasjonssjef eller økonomisjef
  • Ansvarlig forsker
Krav om Gender Equality Plan (GEP) i søknader fra 2022

Fra 2022 innføres krav om handlingsplan for likestilling (Gender Equality Plan, GEP) når du skal søke Horisont Europa. NMBU har utarbeidet en handlingsplan for likestilling og mangfold for 2022-2025. Søkere kan derfor bekrefte dette tiltakspunktet i søknadene. Handlingsplanen og mer informasjon om NMBUs ressurser og arbeid på området finner du på nettsiden Likestilling, mangfold og inkludering.

Nøkkeltall og data til prosjektsøknader
Hvis du trenger nøkkeltall og data om NMBU i søkanden så finner du det på denne nettsiden: Nøkkeltall og data til prosjektsøknader | NMBU.

 

Published 2. mai 2014 - 15:45 - Updated 3. august 2022 - 9:10