Formelle opplysninger

NMBU er registrert med følgende i Horisont 2020:

PIC: 999902967
Legal entity: NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
Akronym: NMBU (både på norsk og engelsk)
VAT: NO969159570MVA
NACE code (main area of activity): Higher Education
LEAR (Legal Entity Appointed Representative): EU-koordinator Monica Holthe

Ved å skrive inn PIC i det elektroniske søknadsskjemaet vil deler av A-skjemaene fylles ut automatisk med administrative data om NMBU.


Autoriserte representanter
Instituttleder signerer på nye søknader, kontrakter og avtaler. Hvis instituttleder ikke er tilgjengelig signerer Forskningsdirektør Ragnhild Solheim. Økonomi- og eiendomsdirektør Siri Margrethe Løksa og Administrasjonsdirektør Birger Kruse er også autoriserte og kan signere ved behov. Når to autoriserte representanter skal oppgis foreslår vi primært å bruke 1) instituttleder og 2) Ragnhild Solheim. Pågående prosjekter som allerede har oppført Siri Margrethe Løksa eller Birger Kruse som autorisert representant kan fortsette å bruke disse.

Merk følgende: Hvis budsjettet gjelder flere institutt eller går ut over instituttets egne budsjettrammer skal Ragnhild Solheim, Siri Margrethe Løksa eller Birger Kruse signere.

Lenke til kontaktinformasjon for autoriserte representanter (andre enn instituttleder):

Ragnhild Solheim
Siri Margrethe Løksa
Birger Kruse      

Instituttleder skal alltid godkjenne søknader før de sendes!

Vitenskapelig kontaktperson for prosjektene er vanligvis ansvarlig forsker.

Kontaktpersonfor administrative, juridiske og finansielle aspekter:

Instituttene har egne rutiner for hvem som skal føres opp. Det kan f.eks. være: 

  • Instituttleder
  • En person i administrasjonen, f.eks. administrasjonssjef eller økonomisjef
  • Ansvarlig forsker
Published 2. mai 2014 - 15:45 - Updated 13. desember 2016 - 12:36