Formelle opplysninger

NMBU er registrert med følgende i Horisont 2020:

PIC: 999902967
Legal entity: NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
Akronym: NMBU (både på norsk og engelsk)
VAT: NO969159570MVA
NACE code (main area of activity): Higher Education
LEAR (Legal Entity Appointed Representative): EU-rådgiver Monica Holthe

Ved å skrive inn PIC i det elektroniske søknadsskjemaet vil deler av A-skjemaene fylles ut automatisk med administrative data om NMBU.


Autoriserte representanter

Dekan signerer på nye søknader, kontrakter og avtaler. Hvis dekan ikke er tilgjengelig signerer Forskningsdirektør Ragnhild Solheim.

Merk følgende: Hvis budsjettet gjelder flere fakultet eller går ut over fakultetets egne budsjettrammer skal Ragnhild Solheim signere.

Lenke til kontaktinformasjon for autoriserte representanter (andre enn dekan):

Dekan skal alltid godkjenne søknader før de sendes!

Vitenskapelig kontaktperson for prosjektene er vanligvis ansvarlig forsker.

Kontaktpersonfor administrative, juridiske og finansielle aspekter:

Fakultetene har egne rutiner for hvem som skal føres opp. Det kan f.eks. være: 

  • Dekan
  • En person i administrasjonen, f.eks. administrasjonssjef eller økonomisjef
  • Ansvarlig forsker
Published 2. mai 2014 - 15:45 - Updated 4. januar 2018 - 13:52