Formelle opplysninger

NMBU er registrert med følgende i Horisont Europa/Horisont 2020:

PIC: 999902967
Legal entity: NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
Akronym: NMBU (både på norsk og engelsk)
VAT: NO969159570MVA
NACE code (main area of activity): Higher Education
LEAR (Legal Entity Appointed Representative): EU-rådgiver Monica Holthe

Ved å skrive inn PIC i det elektroniske søknadsskjemaet vil deler av A-skjemaene fylles ut automatisk med administrative data om NMBU.


Autoriserte representanter

Dekan signerer på nye søknader, kontrakter og avtaler. Hvis dekan ikke er tilgjengelig signerer Konstitiuert Forskningsdirektør Solveig Fossum-Raunehaug.

Merk følgende: Hvis budsjettet gjelder flere fakultet eller går ut over fakultetets egne budsjettrammer skal Konstitiuert Forskningsdirektør Solveig Fossum-Raunehaug signere.

 Dekan skal alltid godkjenne søknader før de sendes!

 

Vitenskapelig kontaktperson for prosjektene er vanligvis ansvarlig forsker.

 Kontaktpersonfor administrative, juridiske og finansielle aspekter: 

Fakultetene har egne rutiner for hvem som skal føres opp. Det kan f.eks. være:  

  • Dekan
  • En person i administrasjonen, f.eks. administrasjonssjef eller økonomisjef
  • Ansvarlig forsker
Published 2. mai 2014 - 15:45 - Updated 11. september 2021 - 13:22