Formelle opplysninger

NMBU er registrert med følgende i Horisont 2020:

PIC: 999902967
Legal entity: NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET
Akronym: NMBU (både på norsk og engelsk)
VAT: NO969159570MVA
NACE code (main area of activity): Higher Education
LEAR (Legal Entity Appointed Representative): EU-rådgiver Monica Holthe

Ved å skrive inn PIC i det elektroniske søknadsskjemaet vil deler av A-skjemaene fylles ut automatisk med administrative data om NMBU.


Autoriserte representanter

Dekan signerer på nye søknader, kontrakter og avtaler. Hvis dekan ikke er tilgjengelig signerer Forskningsdirektør Ragnhild Solheim. Administrasjonsdirektør Siri Margrethe Løksa kan signere ved behov. Når to autoriserte representanter skal oppgis foreslår vi primært å bruke 1) Dekan og 2) Ragnhild Solheim. Pågående prosjekter som allerede har oppført Siri Margrethe Løksa som autorisert representant kan fortsette å bruke henne.

Merk følgende: Hvis budsjettet gjelder flere fakultet eller går ut over fakultetets egne budsjettrammer skal Ragnhild Solheim eller Siri Margrethe Løksa signere.

Lenke til kontaktinformasjon for autoriserte representanter (andre enn dekan):

Ragnhild Solheim
Siri Margrethe Løksa
 

Dekan skal alltid godkjenne søknader før de sendes!

Vitenskapelig kontaktperson for prosjektene er vanligvis ansvarlig forsker.

Kontaktpersonfor administrative, juridiske og finansielle aspekter:

Fakultetene har egne rutiner for hvem som skal føres opp. Det kan f.eks. være: 

  • Dekan
  • En person i administrasjonen, f.eks. administrasjonssjef eller økonomisjef
  • Ansvarlig forsker
Published 2. mai 2014 - 15:45 - Updated 10. mai 2017 - 21:16