Utlysninger

Utlysninger i Horisont Europa publiseres på portalen Funding & tender opportunities. Utlysningene og tilhørende Arbeidsprogram («Work Programme») publiseres vanligvis 3 måneder før søknadsfristen. Arbeidsprogrammene inneholder tematiske føringer, finansieringsordning for det enkelte prosjekt, kriterier for vurdering av søknadene og søknadsfrister. Vær oppmerksom på at EU-koordinatorene vanligvis får tak i tidlige, uoffisielle utkast av arbeidsprogrammene før publisering. Disse kan gi en god indikasjon på hva som kommer. Dokumentene legges ikke ut på nettsidene, men kan fås ved å kontakte EU-koordinatorene.  

For å kunne sende en god søknad er det avgjørende å være godt kjent med innholdet i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogram er toårige og oppdateres regelmessig gjennom hele Horisont Europa. Arbeidsprogrammene publiseres på portalen Funding & tender opportunities under «Topic conditions and documents» for den aktuelle utlysningen. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ikke finner dokumentene.

Published 18. september 2014 - 21:27 - Updated 22. mars 2021 - 16:08