Utlysninger

Utlysninger i Horisont 2020 publiseres på Participant Portal: Calls for Proposals. Utlysningene og tilhørende Arbeidsprogram («Work Programme») publiseres vanligvis 3 måneder før søknadsfristen. Arbeidsprogrammene inneholder tematiske føringer, finansieringsordning for det enkelte prosjekt, kriterier for vurdering av søknadene og søknadsfrister. Vær oppmerksom på at EU-koordinatorene vanligvis får tak i tidlige, uoffisielle utkast av arbeidsprogrammene før publisering. Disse kan gi en god indikasjon på hva som kommer. Dokumentene legges ikke ut på nettsidene, men kan fås ved å kontakte EU-koordinatorene.  

For å kunne sende en god søknad er det avgjørende å være godt kjent med innholdet i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogram er toårige og oppdateres regelmessig gjennom hele Horisont 2020. Arbeidsprogrammene publiseres på Participant Portal under «Call Documents» for den aktuelle utlysningen. 

Published 18. september 2014 - 21:27 - Updated 15. February 2017 - 11:17