Templater og Guide for Applicants

For hver utlysning er det tilgjengelig et templat eller en Guide for Applicants som beskriver strukturen for søknaden og forklarer hvordan føringene gitt i arbeidsprogrammet og utlysningen skal implementeres. Dokumentene publiseres på Participant Portal under «Call Documents» for den aktuelle utlysningen. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du trenger hjelp til å finne dokumentene.

Published 18. september 2014 - 21:33 - Updated 6. juli 2016 - 9:14