Registrering og PIC

For å kunne sende en søknad til Horisont Europa må alle deltagende institusjoner være registrert i Partcipant Portal og ha en egen «Participant Identification Code, PIC». NMBU er ferdig registrert med PIC: 999902967

Partnerinstitusjoner som ikke er registrert må gjøre det før søknaden sendes. Man trenger bare å registrere institusjonen en gang, når institusjonen har en PIC kan denne brukes til å registrere alle fremtidige prosjektdeltagelser. 

Published 31. oktober 2016 - 17:41 - Updated 6. April 2021 - 16:36