Prosjekttyper

I Horisont 2020 finnes følgende prosjekttyper:

  • Research & Innovation Actions er prosjekter som omfatter grunnleggende og anvendt forskning, teknisk utvikling samt i begrenset omfang også demonstrasjons- og innovasjonsaktiviteter.
  • Innovation Actions er markedsnære prosjekter som skal frembringe nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Prosjektene kan inkludere utvikling av prototyper, testing, demonstrasjon, utvikling av piloter, produktvalidering i stor skala og markedsreplikasjon.
  • Coordination and Support Actions er prosjekter hvor støtte gis for å bidra til bedre standardisering, formidling, kommunikasjon og nettverk. Prosjektene kan omfatte koordinerings –og støttetjenester, støtte til policydialog og gjensidig læring, inkludert designstudier for ny infrastruktur prosjektresultater, samt støtte til nettverks- og koordineringsaktiviteter mellom forsknings- og innovasjonsprogrammer i forskjellige land.
  • Programme Cofund  Actions er økonomisk støtte fra EU gitt for å supplere enkeltutlysninger eller forsknings- og innovasjonsprogrammer som finansieres og driftes av forsknings- og innovasjonsfinansiører (f.eks. ERA-Net; Marie Sklodowska-Curie COFUND). En Programme Cofund Action kan også støtte koordinerings- og nettverksaktiviteter mellom forskjellige lands forsknings- og innovasjonsprogrammer.
Published 18. september 2014 - 21:49 - Updated 15. February 2017 - 11:23