Elektronisk søknad

Prosjektforslag til Horisont 2020 skal sendes inn elektronisk via Participant Portal. Søknaden består av to deler: Del A, som består av ulike skjemaer som skal fylles inn direkte i det elektroniske systemet, og del B, selve søknaden som lastes opp som en egen fil. For å få tilgang til systemet må koordinator registrere seg online på ECAS (European Commission Authentication Service). Registrering er nødvendig bare én gang i løpet av Horisont 2020s varighet og kontoen kan brukes til å utarbeide og sende inn et stort antall søknader. Koordinatoren kan logge seg på Participant Portal ved hjelp av sin ECAS konto. Koordinator registrerer den nye søknaden og kan deretter legge til øvrige deltagere. Deltagerne i konsortiet kan fullføre sine egne søknadsskjemaer (del A). Koordinator laster opp del B av søknaden. Det er bare koordinator som kan sende det endelige søknadsforslaget.  

Det er en stor fordel å registrere søknaden i det elektroniske systemet i god tid før fristen ettersom søknader som ikke er kommet inn til fristen ikke blir evaluert. Søknaden kan leveres flere ganger frem til søknadsfristen. Den siste som er lastet opp før fristen vil gjelde.

Published 31. oktober 2016 - 17:42 - Updated 13. mars 2018 - 14:15