Refusjonssatser

Direkte kostnader
I Horisont Europa og Horisont 2020 kan 100 % av alle godkjente direkte kostnader finansieres. For Research and Innovation actions (R&I), Support and Coordination Actions (CSA) og  European Research Council (ERC)  gjelder det for alle deltagere i ett og samme prosjekt. I Innovation actions (IA) og Co-fund-prosjekter kan 100 % av godkjente direkte kostnader for universiteter og andre "non-profit legal entities" finansieries, mens alle andre organisasjoner/legal entities får dekket maksimalt 70 % av sine direkte kostander.

Indirekte kostnader
Indirekte kostnader dekkes av en flat sats på 25 %, beregnet på grunnlag av alle godkjente direktekostnader (dvs. lønn, reiser, consumables osv.). Det gjelder for alle aktører unntatt underleverandører og tredjeparter (third parties), i alle prosjekttyper med unntak av Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA).

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 10. juni 2021 - 11:13