Refusjonssatser

Direkte kostnader
I Horisont 2020 kan 100 % av alle godkjente direkte kostnader finansieres. For Research and Innovation actions (R&I), Support and Coordination Actions (CSA) og  European Research Council (ERC)  gjelder det for alle deltagere i ett og samme prosjekt. I Innovation actions (IA) og Co-fund-prosjekter kan 100 % av godkjente direkte kostnader for universiteter og andre "non-profit legal entities" finansieries, mens alle andre organisasjoner/legal entities får dekket maksimalt 70 % av sine direkte kostander.

Indirekte kostnader
Indirekte kostnader dekkes av en enkelt flat sats på 25 %, beregnet på grunnlag av deltagerens godkjente direkte kostnader. Det gjelder for alle aktører unntatt underleverandører og tredjeparter (third parties) i alle prosjekttyper med unntak av Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA).

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:28