Personalkostnader

Lønnskostnader skal inkludere sosiale kostnader slik at budsjettert lønn tilsvarer NMBUs faktiske lønnskostnad, som er høyere enn utbetalt lønn. Bare faktiske antall dager jobbet på prosjektet kvalifiser for refusjon og må dokumenteres med timeregistrering (eksempel på timeregistreringsskjema ligger i høyre marg). 

Budsjettering av lønnskostnader

Det er viktig å budsjettere med reelle lønnskostnader, hvis ikke kan det medføre underskudd i prosjektet. Hvis lønnen for en person er kjent/fastsatt skal denne brukes i budsjettet, og ellers må man budsjettere ut fra antatt stillingskategori.                                  

Dagsrater ved NMBU i EU-prosjekter

NB! Dagsrater er nytt for Horisont Europa
Dagsrater regnes ut ved å ta faktisk årlig lønnskostnad på den ansatte som jobber på EU-prosjektet - og dele på 215 dager (som er standard antall dager i det nye regelverket for Horisont Europa).

Prosjekter fra Horisont 2020 som ikke er ferdigstilt skal forsatt rapporeres etter regelverk for Horisont 2020, som er actual productive hours.

Published 14. juli 2014 - 19:59 - Updated 10. juni 2021 - 11:14