Gyldige kostnader

I søknader og rapporter klassifiseres kostnadene i følgende kategorier:


Hovedprinsipper for gyldige kostnader:

  • Kostnadene er faktiske, registrert i regnskapet og dokumenterbare
  • Kostnadene er nødvendig for å gjennomføre prosjektet
  • Kostnadene har oppstått innenfor prosjektperioden (dvs. innenfor nøyaktig kontraktsfestet startdato og sluttdato, unntak: kostnadene for sluttrapportene)
  • Kostnadene er nøkterne og bidrar til målene i prosjektet på en økonomisk og effektiv måte
  • Kostnadene er oppført i prosjektets budsjett (i Grant Agreement)
  • Kostnadene er fastsatt i henhold til de vanlige regnskapsprinsippene ved universitetet
  • Kostnadene kan ikke inneholde indirekte skatter, avgifter, renter og ikke gi opphav til inntekter
  • Kostnadene skal være i tråd med nasjonal lovgivning for skatt/arbeidsmiljø
Published 14. juli 2014 - 19:55 - Updated 10. juni 2021 - 11:07